ข่าว
100 year

เกษตรยกระดับสหกรณ์ ตั้งศูนย์กลางบริหารสภาพคล่องส่วนเกิน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์6 ธ.ค. 2559 06:30 น.
SHARE

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดตั้งธนาคารสหกรณ์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมมีมติให้จัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ ภายใน 2-5 ปีข้างหน้า เพื่อจัดทำมาตรฐานกำกับดูแลพัฒนาความพร้อมระบบฐานข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีสากล และแก้ไข พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ.2542 โดยในเดือน ม.ค.2560 จะนำเรื่องการจัดตั้งศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ไปเปิดรับฟังความคิดเห็นกับผู้เกี่ยวข้องทั่วประเทศ และเสนอคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.)พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์แห่งนี้ จะนำเงินสภาพคล่องส่วนเกินของสหกรณ์ทั่วประเทศ ไปบริหารจัดการให้สหกรณ์เกิดความเข้มแข็งในอนาคต

ด้านนายวิณโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับรูปแบบศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์ จะมีลักษณะใกล้เคียงกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด คือ เป็นการรวมกลุ่มและรวมเงินทุนของสหกรณ์ออมทรัพย์ตามความสมัครใจ เพื่อทำหน้าที่บริการทางการเงินให้แก่สมาชิก แต่ในส่วนของศูนย์ฯจะบริหารงานที่เป็นมืออาชีพ มีคณะทำงานที่มาจากภาคทางการเงิน ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ

“รูปแบบของจัดตั้งคณะกรรมการ กฎระเบียบและกลไกการบริหาร รวมถึงจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจน เนื่องจากต้องศึกษารูปแบบที่เหมาะสมก่อน โดยภายในเดือน ธ.ค.นี้ จะเร่งยกระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ให้มีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายที่นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญมาก”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ธีรภัทร ประยูรสิทธิศูนย์กลางทางการเงินสหกรณ์สภาพคล่องสหกรณ์ออมทรัพย์มาตรฐานการบัญชีสากล

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้