วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สศอ.ดันส่งออกพุ่ง 1 ล้านล้าน จ้างทีดีอาร์ไอศึกษาทั้งระบบ

ยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย สศอ.ดันส่งออกพุ่ง 1 ล้านล้าน จ้างทีดีอาร์ไอศึกษาทั้งระบบ

  • Share:

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า สศอ.ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เพื่อทำการศึกษาโครงการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยกับระบบการผลิต การตลาดและการลงทุนในอาเซียน เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย มีเป้าหมายผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางแฟชั่นอันดับ 1 ในอาเซียนภายในปี 2564 เพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยเป็น 1 ล้านล้านบาท จากปี 2558 มีมูลค่าการส่งออก 500,000 ล้านบาท

สำหรับผลการศึกษาพบว่าภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา จะต้องดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์สำคัญ คือ สร้างภาพลักษณ์ของประเทศ โดยต่อยอดโครงการกรุงเทพเมืองแฟชั่น และยกระดับ “บางกอกแฟชั่นวีก” เป็นงานระดับภูมิภาค ส่งเสริมการจดทะเบียนสินค้า ป้องกันการลอกเลียนแบบ ส่งเสริมสวัสดิภาพแรงงาน ให้เพิ่มผลิตภาพและมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมแฟชั่นไทย โดยส่งเสริมการใช้เครื่องจักร เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย การปรับบทบาทของสถาบันเฉพาะทางหรือสมาคมที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการวิจัยและพัฒนาสิ่งทอ เน้นการสร้างแบรนด์ การออกแบบ และการตลาด และยกระดับบุคลากร มุ่งพัฒนาช่างเทคนิคและช่างฝีมือหัตถกรรม เปลี่ยนมุมมองสู่สากล และการอำนวยความสะดวกการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาสอนให้กับคนไทย

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยจะต้องร่วมกับประเทศเป้าหมายในอาเซียน ที่มีศักยภาพในการเชื่อมโยงคลัสเตอร์อุตสาหกรรมคือ อินโดนีเซีย ซึ่งกลุ่มผู้รับจ้างผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (โออีเอ็ม) ของไทย ควรใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ สำหรับสินค้าคุณภาพปานกลางและสูง เพราะมีประชากรจำนวนมาก และแรงงานราคาถูก รวมถึงกลุ่มโออีเอ็มควรใช้เวียดนาม เป็นฐานผลิตเพื่อส่งออกไปสหรัฐฯและยุโรป

สำหรับประเทศเมียนมา ผู้ประกอบการควรใช้เป็นฐานการผลิตเพื่อส่งออก เพราะมีแรงงานราคาถูกและเพิ่งเปิดประเทศเหมาะที่ผู้ประกอบการจะรีบเข้าไปบุกเบิกธุรกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์จากการเป็นผู้นำ ขณะที่สิงคโปร์ เหมาะเป็นฐานการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพราะเป็นประเทศต้นแบบในการพัฒนาเอสเอ็มอี และใช้เป็นฐานการตลาด เพราะมีกำลังซื้อสูง และควรเน้นสินค้าตลาดเฉพาะการจำหน่ายผ่านอีคอมเมิร์ซ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้