วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin

เมื่อวานผมรับใช้เรื่อง in the other words ขอเรียนว่าวลีนี้มี ความหมายเท่ากับ to put in another way ที่ใช้พูดเมื่อกล่าวถึงสิ่งหนึ่ง สิ่งใดในมิติอื่น หรือใช้พูดเพื่อ เน้นจุดที่เราต้องการ Using this road will make you hit Bangkok faster for 2 hours. To put in another way, this means that you will reach Bangkok at 2 o’clock in the afternoon. ใช้ถนนสายนี้จะทำให้คุณถึงกรุงเทพฯได้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือ คุณจะถึงกรุงเทพฯในเวลาบ่ายสองโมง.

อีกวลีหนึ่งที่ท่านอ่านเจอบ่อยๆในบทความก็คือ to put it simply ซึ่งหมายถึง เขียนให้อ่านง่ายขึ้น หรือ เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น What this university aims to do, to put it simply, is to make its graduates work internationally. เป้าหมายของมหาวิทยาลัยนี้ กล่าวให้ง่ายเข้า คือ ต้องการให้บัณฑิตทำงานได้อย่างเป็นสากล.

ส่วน to name but a few สื่อถึง ยกตัวอย่างมาแค่บางส่วนและยังมีมากกว่านี้อีกเยอะ เมื่อพูดถึง ดร.ลีแลนด์ นักศึกษาคนหนึ่งก็พูดว่า Dr.Leland wrote several famous books : “New Haven”, “Quemoy” and “Professor Roderick”, to name but a few. ดร.ลีแลนด์เขียนหนังสือดังไว้หลายเล่ม เช่น นิว เฮเว่น คีมอย และ โปรเฟสเซอร์ โรเดอริก นี่ยกตัวอย่างแค่บางส่วน ยังมีมากกว่านี้อีกเยอะ.

สำหรับ etc ย่อมาจาก et cetera ใช้เมื่อต้องการบอกว่ายังมี ตัวอย่างอื่นที่เป็นประเภทเดียวกันอีกมาก In Simanggang, you can buy tea, coffee, cacao, tobacco etc. ในเมืองซีมังกัง คุณ สามารถหาซื้อชา กาแฟ โกโก้ ยาสูบ ฯลฯ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
pasalok1998@gmail.com 

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้