ไลฟ์สไตล์
100 year

การบ้านที่ตรงประเด็นที่สุด

สายล่อฟ้า
6 ธ.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากหลังเปลี่ยนผ่านประเทศ...

สวนดุสิตโพลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนคนไทยในเรื่องการดำเนินชีวิตนับจากอดีตถึงปัจจุบัน ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นการเมือง เศรษฐกิจและสังคม

ข่าวแนะนำ

เปรียบเทียบชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย ณ วันนี้กับปีที่ผ่านมา

อันดับ 1 บ้านเมืองสงบสุข 81.60% เพราะไม่มีสถานการณ์ความรุนแรง การชุมนุมเคลื่อนไหว ประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ รัฐบาลควบคุมดูแลได้ดี

อันดับ 2 คนไทยสามัคคีกัน 73.88% เพราะประชาชนเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้น พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน มีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปัน

อันดับ 3 การคมนาคมขนส่ง 72.85% เพราะมีการพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรม เช่น เส้นทางรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่ รถไฟรางคู่ ทางด่วน โบกี้รถไฟใหม่

อันดับ 4 สังคมมีความเป็นระเบียบมากขึ้น 65.12% เพราะภาครัฐแก้ปัญหาเด็ดขาด มีการจัดระเบียบร้านอาหาร สถานบันเทิง ขายของบนทางเท้า จุดจอดรถ

อันดับ 5 ความทันสมัย เทคโนโลยี 63.21% เพราะมีการพัฒนาอย่างจริงจัง มีการตั้งกระทรวงดิจิทัล ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวดเร็วมากขึ้น

นี่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

แต่ก็มีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลง...

อันดับ 1 ค่าครองชีพ 78.95% เพราะข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง ส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน เดือดร้อนและทำมาหากินลำบาก

อับดับ 2 สภาพการจราจร รถติด 75.28% เพราะมีรถจำนวนมาก ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะไม่เพียงพอ บริการไม่ดี ใช้เวลาในการเดินทางมากขึ้น

อันดับ 3 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 66.52% เพราะสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง โลกร้อน ป่าถูกบุกรุก ถูกทำลาย ภัยธรรมชาติ น้ำท่วม ฝนแล้ง

อันดับ 4 ชีวิตเกษตรกรไทย 65.05% เพราะผลผลิตทางการเกษตรไม่ดี ราคาตกต่ำ ต้องกู้หนี้ยืมสิน รัฐบาลยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้

อันดับ 5 ภัยสังคม อาชญากรรม 61.37% เพราะภัยสังคมมีความรุนแรงและน่ากลัวมากขึ้น โดยเฉพาะอาชญากรรม ฆ่า ข่มขืน ยาเสพติด

สิ่งที่ไม่เปลี่ยนแปลงยังอยู่เหมือนเดิม...

อันดับ 1 สภาพเศรษฐกิจในประเทศ 74.61% เพราะของแพง ค่าครองชีพสูง ประชาชนมีความเป็นอยู่ลำบาก ต้องดิ้นรน แข่งขันกันมากขึ้น เป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจโลก

อันดับ 2 ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 69.76% เพราะยังมีความไม่เท่าเทียมกันในสังคม มีปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีช่องว่างระหว่างคนยากจนกับคนรวย

อันดับ 3 ยาเสพติด 64.61% เพราะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยาก ไม่หมดไปจากสังคมไทย ยังมีการซื้อขาย ไม่สามารถกวาดล้างผู้มีอิทธิพลได้

อับดับ 4 ภัยสังคม 61.59% เพราะมีข่าวให้เห็นทุกวัน มีความรุนแรงเหี้ยมโหด กฎหมายไม่รุนแรง คุณธรรมจริยธรรมของคนเสื่อมถอย

อันดับ 5 รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 52.10% เพราะมีหนี้สิน ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มีสิ่งของที่จำเป็นต้องซื้อต้องใช้มาก ค่าแรงค่าตอบแทนน้อย ไม่มีงานทำ

ทำอย่างไรเพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่จึงจะดีขึ้น

ขยัน ประหยัด ยึดหลักพอเพียง มีสติ วางแผนในการใช้จ่าย ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจ สามัคคีกัน รัฐบาลแก้ปัญหาจริงจัง กระตุ้นเศรษฐกิจ ลดค่าครองชีพ ขึ้นค่าแรง

เป็นการบ้านที่รัฐบาลต้องรับไปจัดการเพราะตรงประเด็นที่สุด.

“สายล่อฟ้า”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

กล้าได้กล้าเสียสายล่อฟ้าสภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพสูงอาชญากรรม

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 03:05 น.