วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
‘องอาจ’ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ หวัง กรธ.ยกร่างกฎหมายลูกให้ใช้ได้จริง

‘องอาจ’ รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ หวัง กรธ.ยกร่างกฎหมายลูกให้ใช้ได้จริง

  • Share:

‘องอาจ’ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ หวัง กรธ.ยกร่างกฎหมายลูกให้ใช้ได้จริง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง และเป็นกฎหมายที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในที่สุด

เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.59 นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายลูก ที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กำลังปรับแก้ ก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะเร็วๆ นี้ว่า เป็นกฎหมายที่สังคมมีความคาดหวังว่าจะมีส่วนช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การปกครองของไทย ไปในทิศทางที่ดีกว่าที่ผ่านมา เพราะ กรธ.เป็นทั้งผู้เขียนรัฐธรรมนูญและเป็นผู้ยกร่างกฎหมายลูกเอง ย่อมทราบดีว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศชาติบ้านเมืองได้ประโยชน์อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ดี ร่างกฎหมายนี้ควรยึดโยงอยู่กับหลักการสำคัญ 5 ข้อคือ 1. ยึดตามเนื้อหาสาระที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 2. มีเป้าหมายเพื่อการปฏิรูปการเมือง 3. สร้างเครื่องมือที่มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่ดีกว่าที่ผ่านมา 4. สามารถปฏิบัติได้จริงและเกิดผลในทางปฏิบัติ 5. ไม่สร้างเงื่อนไขใดๆ ให้เกิดประโยชน์ทางการเมืองแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ถ้า กรธ.เขียนกฎหมายลูกยึดโยงอยู่กับหลักการสำคัญนี้ ก็เชื่อว่าจะได้กฎหมายที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง และเป็นกฎหมายที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในที่สุด.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้