๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย "ดาวเด่นบัวหลวง 101" น้อมรำลึกผ่านงานศิลป์

ข่าว

๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย "ดาวเด่นบัวหลวง 101" น้อมรำลึกผ่านงานศิลป์

ยายรหัส

  4 ธ.ค. 2559 05:01 น.

  บันทึก

  “๗๐ ปีรัชกาลที่ ๙ ของพวกเราชาวไทย”

  หัวข้อการสร้างสรรค์งานศิลป์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กับโครงการ ประกวดศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ครั้งที่ 9 ซึ่ง มูลนิธิ บัวหลวงร่วมกับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จัดขึ้นเมื่อปลายเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา

  เป็นอีกหนึ่งเวทีแจ้งเกิดของเหล่าศิลปินวัยเยาว์ดาวเด่นดวงใหม่ โดยปีนี้มีนิสิตนักศึกษาร่วมลงสนามแข่งขันถึง 70 ชีวิต จาก 35 คณะ ใน 33 สถาบัน การศึกษาทั่วประเทศ

  ทุกคนได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้และวาดภาพสดในรูปแบบเรียลลิตี้โชว์ กระทั่งการผลิตชิ้นงานขั้นสุดท้ายที่ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ ซึ่งมีทั้งศิลปินแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาตัดสินรางวัล จนได้ 3 หนุ่มจาก จ.เชียงใหม่ ที่คว้ารางวัลศิลปิน “ดาวเด่นบัวหลวง 101” ระดับต่างๆ

  เริ่มที่ รางวัลยอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ หนุ่มน้อยอารมณ์ดีจากชนเผ่ากะเหรี่ยง เปจัง มิตรสาธิต “จังเป” ปี 4 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่ ที่คว้าไปครองกับผลงาน “สุขสนุกอย่างพอเพียง” โดย “จังเป” เล่าด้วยสีหน้ายิ้มแย้มถึงแรงบันดาลใจ

  ในการสร้างสรรค์ผลงานว่า “ภาพที่ทำใช้เทคนิคสีน้ำมัน โดยสื่อถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการถ่ายทอดรูปผ่านวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยงที่มักจะเก็บผัก เก็บหน่อ เก็บเห็ด อยู่กับป่ากับธรรมชาติที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างพอเพียง มีความสุข ความสนุก บนพื้นฐานของป่าพึ่งคน คนพึ่งป่า เป็นหลักความพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างซึ่งสามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข พวกเราคนชนเผ่าบนพื้นที่สูงได้รับพระเมตตาพระบารมีของพระองค์ที่ทรงคอยดูแล ห่วงใย นำโครงการพระราชดำริต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้พวกเราดีขึ้น ทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับเงินรางวัลที่ได้รับจะนำส่วนหนึ่งไปซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนและชุดนักเรียนให้กับเด็กๆชาวเขา เพื่อหยิบยื่นโอกาสให้กับน้องๆครับ และต้องขอบคุณพ่อแม่ ครูอาจารย์ สังคม ที่มอบสิ่งดีๆให้กับผมและ ผมภูมิใจมากครับที่ได้เกิดบนผืนแผ่นดินไทยที่ได้รับโอกาสและสิ่งดีๆตลอดมา”

  ต่อกันที่ รางวัลความคิดสร้าง สรรค์ ได้รับทุนการศึกษา 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ กับผลงาน “ปลูกป่าในใจคน” ของ นภัส ลีฬหพงศ์ “สโตน” ปี 4 คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “สโตน” ถ่ายทอดถึงภาพว่า “เป็นการใช้เทคนิคสื่อผสมด้วยการนำเศษวัสดุจากธรรมชาติ จำพวกเศษไม้ เปลือกไม้ ลูกไม้ เศษกะลา มาเรียงร้อยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ 70 ปี จะเห็นได้ว่า โครงการต่างๆของพระองค์ท่านไม่น้อยกว่า 70% เป็นเรื่องเกี่ยวกับป่าต้นน้ำที่พระองค์ทรงริเริ่ม ผมจึงนำวัสดุที่สะสมมาจัดวางในภาพ ซึ่งมีทั้งการทำฝาย การปลูกป่า วิถีชีวิตคนที่อยู่กับป่าอย่างสมดุล และมีซ่อนบางมุมน่ารัก อย่างเช่นคนถือพระบรมฉายาลักษณ์ที่แสดงถึงทุกคนในพื้นที่เล็กๆรักพระองค์ ซึ่งในภาพนอกจากการสื่อถึงป่าต้นน้ำแล้ว ยังสื่อถึงแรงจูงใจที่ผมอยากให้ทุกคนได้เดินตามรอยเท้าพ่อที่ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์เสด็จฯทุกที่แม้ในถิ่นทุรกันดาร เพื่อปลุกจิตสำนึกของการรักป่า จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันรักป่า ด้วยครับ”

  ปิดท้ายกับ รางวัลดีเด่น ได้รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศตกเป็นของ วีระวัฒน์ วัฒนะปัญญาศิลป์ “อั๋น” ปี 5 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งฉายภาพให้เห็นถึงผลงาน

  ผู้ปิดทองหลังพระ” ที่กล่าวว่า “ผมได้แรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นถึงพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์มา 70 ปี ซึ่งมีมากมาย จึงได้นำพระราชกรณียกิจ พระ บรมฉายาลักษณ์ มาดุนลงในแผ่นโลหะทองเหลืองหรือที่เรียกกันว่าทองจังโก ซึ่งเป็นเอกลักษณ์แห่งล้านนามาสร้างสรรค์เป็นภาพจำนวน 99 แผ่น และนำมาเชื่อมต่อกันเป็นภาพใหญ่ที่ทุกคนคุ้นเคยกับภาพที่พระองค์ทรงงานจนพระเสโทไหลหยดจากปลายพระนาสิก สำหรับแผ่นโลหะทองเหลืองที่ใช้ 99 แผ่น เพราะต้องการจะสื่อถึง 9 แรก หมายถึง รัชกาลที่ 9 ส่วน 9 ที่สองสื่อถึงโครงการดาวเด่นบัวหลวง 101 ครั้งที่ 9 และโดยรวม ของภาพ ผมอยากให้พวกเราชาวไทยยึดพระองค์เป็นต้นแบบทั้งเรื่องการทรงงานที่แม้จะลำบาก เหนื่อยแค่ไหน พระองค์ไม่เคยย่อท้อ เพราะพระองค์ทรงรักประชาชนทุกคน และอยากให้เดินตามรอยพระองค์ในเรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรักสามัคคีกันครับ”

  ทั้ง 3 ผลงานที่คว้ารางวัล รวมถึงผลงานนิสิตนักศึกษาที่ร่วมโครงการได้จัดแสดงไว้ที่หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จนถึงวันที่ 13 ม.ค.2560

  “ยายรหัส” เชิญชวนให้ไปเรียนรู้และชื่นชมความสามารถของเหล่าศิลปินวัยเยาว์ ซึ่งแต่ละผลงานมีแรงบันดาลใจและเรื่องราวที่ถ่ายทอดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราชาวไทยอย่างน่าสนใจ.

  อ่านเพิ่มเติม...

  วิดีโอแนะนำ

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง
  02:21

  ขนหัวลุก พ่อค้าขายลอตเตอรี่ ขายให้ใครริมทาง

  thairath-logo

  ApplicationMy Thairath

  ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
  วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 23:58 น.
  ติดต่อโฆษณาร่วมงานกับเราติดต่อเรา
  เกี่ยวกับไทยรัฐมูลนิธิไทยรัฐศูนย์ข้อมูลไทยรัฐบริการข่าวไทยรัฐ - App & SMSFAQศูนย์ช่วยเหลือนโยบายความเป็นส่วนตัวเงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการไทยรัฐโลจิสติคส์