ไลฟ์สไตล์
100 year

ก้าวไม่พ้น! รวยกระจุกจนกระจาย

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
3 ธ.ค. 2559 05:15 น.
SHARE

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่า สศช.ได้ติดตามสถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคมไทย พบว่า ความยากจนมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยในปี 2558 มีสัดส่วนคนยากจนหรือผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 2,644 บาท อยู่ที่ 7.2% ของประชากรทั้งหมดลดลงจากปี 2557 ที่สัดส่วนอยู่ที่ 10.5% หรือคิดเป็นจำนวนลดลงจาก 7.1 ล้านคน เหลือ 4.85 ล้านคน ลดลง 2.25 ล้านคน เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การลดรายจ่ายและต้นทุนการผลิต การจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพและบรรเทาปัญหาหนี้สิน การจัดหาตลาดและที่ดินทำกิน รวมทั้งการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กทั่วประเทศ

ขณะที่ความเหลื่อมล้ำด้านรายได้พบว่าลดลงแต่ยังอยู่ในระดับที่สูง โดยกลุ่มประชากร 10% ที่มีรายได้สูงสุด มีสัดส่วนการถือครองรายได้สูงถึง 35% สูงกว่าประชากร 10% ที่มีรายได้ต่ำสุดถึง 22 เท่า ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูง ซึ่งกลุ่ม 10% ที่มีรายได้น้อยที่สุด มีสัดส่วนถือครองรายได้ไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากเป็นกลุ่มยากจนเรื้อรัง ยากต่อการเข้าถึงและพัฒนาศักยภาพ ส่วนความเหลื่อมล้ำด้านทรัพย์สินพบว่า สินทรัพย์ทางการเงินกระจุกตัวอยู่ในคนจำนวนน้อย โดยบัญชีเงินฝากประมาณ 0.1% ของบัญชีทั้งหมด มีวงเงินฝากรวมกันสูงถึง 49.2%ของเงินฝากทั้งหมด ขณะที่การถือครองที่ดินของกลุ่มประชากร 10% ที่มีรายได้สูงสุด มีสัดส่วนถือครองที่ดินถึง 61.5% สูงกว่าประชากรที่เหลืออีก 90% ที่มีสัดส่วนถือครองที่ดินเพียง 38.5%

ข่าวแนะนำ

นอกจากนี้ยังพบว่ามีความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการทางสังคมในส่วนของบริการภาครัฐ ซึ่งแม้จะมีการขยายการให้บริการอย่างทั่วถึงแล้ว แต่ยังมีความเหลื่อมล้ำในการจัดบริการภาครัฐที่มีคุณภาพทั้งในด้านการศึกษาและสาธารณสุข รวมทั้งการคุ้มครองแรงงานที่มีประกันทางสังคมครอบคลุมเพียง 36.3%.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ปรเมธี วิมลศิริความยากจนความเหลื่อมล้ำในสังคมไทยคนจนคนรวย

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564 เวลา 02:17 น.