กีฬา
100 year

ชูคนพิการเปลี่ยนภาระเป็นพลัง

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ธ.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. พล.ต.อ.สุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุล ผช.รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด “คนพิการใต้ร่มพระบารมี : สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ว่า องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้วันที่ 3 ธ.ค.ของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล โดยปี 2559 ได้กำหนดประเด็นหลักของวันคนพิการสากล คือ “การบรรลุ 17 เป้าประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งสู่อนาคตที่ต้องการ” สำหรับ พม.ได้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง อีกทั้งได้กำหนดยุทธศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วยการจัดทำชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์ โครงการจากถนนสู่ดวงดาว การจ้างงานคนพิการในชุมชนตามแนวทางประชารัฐเพื่อสังคมจำนวน 100,000 คน และการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์คนพิการให้เทียบเท่ากับธุรกิจทั่วไป นอกจากนี้ ยังจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2564 โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “คนพิการเข้าถึงสิทธิที่เป็นจริงดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน อย่างยั่งยืน”.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

วันคนพิการสากลสุวัฒน์ จันทร์อิทธิกุลคนพิการใต้ร่มพระบารมีองค์การสหประชาชาติเปลี่ยนภาระเป็นพลัง

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้