ข่าว
100 year

โครงการทุนการศึกษา พระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.10

ไทยรัฐออนไลน์4 ธ.ค. 2559 05:30 น.
SHARE

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษาในการพัฒนาประชาชนของประเทศให้มีคุณภาพ โดยเมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และทรัพย์ที่ได้จากผู้บริจาคเพื่องานด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่เมื่อปี พ.ศ. 2552 พระองค์ยังพระราชทานแนวพระราชดำริให้จัดตั้ง โครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และต่อมามีพระราชดำริให้จัดตั้ง มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้น เรียกโดยย่อว่า ม.ท.ศ.

ต่อมาเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2553 ทรงให้นำโครงการทุนการศึกษามาดำเนินการภายใต้มูลนิธิ ม.ท.ศ.  เพื่อความต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน โดยทรงรับเป็นประธานกรรมการ

โครงการ ม.ท.ศ. มีวัตถุประสงค์ เพื่อมุ่งเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชน ที่ฐานะยากจน แต่เรียนดี มีความประพฤติดี มีคุณธรรม และมีความจงรักภักดีต่อประเทศชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อที่จะสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน โดยมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทั้งสายสามัญและสายอาชีพ จนจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยไม่มีภาระผูกพันในการใช้ทุนคืน และเมื่อจบการศึกษาแล้วยังได้เปิดโอกาสให้เข้าทำงานเป็นข้าราชบริพารในพระองค์ฯ ตามความสมัครใจ

พร้อมกันนี้ ได้พระราชทานหลักการในการมอบทุนพระราชทานให้กระจายไปครบในทุกจังหวัด และดำเนินการแสวงหา คัดเลือก คัดสรรและกลั่นกรอง จนได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับพระราชทานทุน พร้อมทั้งทรงย้ำให้ศึกษา ติดตามและพัฒนาแผนในการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักเรียนทุนได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

นอกจากนี้ ในทุกๆ ปี พระองค์ได้พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิ ม.ท.ศ.และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด นำคณะนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานในแต่ละปี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานทุนการศึกษา รวมทั้งคณะนักเรียนทุนพระราชทานดีเด่น และครูดีเด่นประจำปี เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เชิดชูเกียรติ ยังความปลื้มปีติแก่คณะนักเรียนและคณะครูเป็นล้นพ้น นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรไทยอันหาที่สุดมิได้

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รัชกาลที่ 10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10พระรัชทายาททุน ม.ท.ศ.

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้