วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทูตสหรัฐฯประจำไทย ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทูตสหรัฐฯประจำไทย ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

  • Share:

(ภาพจากเว็บไซต์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯประจำประเทศไทย)

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย ร่วมถวายพระพรชัยมงคล แสดงความยินดีในวาระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.59 สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เผยแพร่สารจากนายกลิน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย เนื่องในวาระสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีใจความว่า ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท

ข้าพระพุทธเจ้า นายกลิน ที.เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสกราบบังคมทูลพระกรุณาแสดงความยินดีและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งขอแสดงความยินดีต่อประชาชนชาวไทยเนื่องในวาระมหามงคลที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย

พันธมิตรระหว่างสหรัฐอเมริกากับราชอาณาจักรไทยเป็นสิ่งทรงคุณค่ายิ่งสำหรับสหรัฐอเมริกา และสหรัฐอเมริกามีความปรารถนายิ่งที่จะสืบสานมิตรภาพอันยืนยงนี้ซึ่งเริ่มมานับตั้งแต่การติดต่อสื่อสารครั้งแรกระหว่างราชสำนักในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยกับประธานาธิบดีเจมส์ มอนโร ในปี พ.ศ. ๒๓๖๑ นับจากนั้นมา มิตรภาพระหว่างทั้งสองประเทศได้พัฒนาสู่ความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรที่ยังประโยชน์ยิ่งต่อประเทศทั้งสองมาตลอดร่วมสิบชั่วอายุคน

เฉกเช่นเดียวกับในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระบรมชนกนาถผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน สหรัฐอเมริกาจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสายสัมพันธ์นี้ภายใต้พระบารมีในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพื่อเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองแห่งประชาชนของทั้งสองประเทศ

ข้าพระพุทธเจ้าขอกราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลเพื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระพลานามัยสมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญยิ่งยืนนาน

ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายกลิน ที. เดวีส์ เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้