ข่าว
100 year

ทำต่อทุกคนเท่าเทียมกัน

ไทยรัฐฉบับพิมพ์3 ธ.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

กรณีบุตรชายนายพลถูกทำร้ายร่างกาย ได้รับบาดเจ็บสาหัส ในสถานบันเทิงชื่อดังของเชียงใหม่ ถึงกับดั้งจมูกหัก ฟันแตก กรามร้าวและตาซ้ายปิด หลังจากที่ผู้เสียหายจะเข้าไปใช้ห้องน้ำแต่ถูกชายฉกรรจ์ 4 คนขัดขวาง และเกิดการวิวาทจนถูกกระทืบกลายเป็นคดีถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานบันเทิงถูกสั่งปิดชั่วคราว และฝ่ายตำรวจกำลังดำเนินการตามกฎหมาย

การที่ฝ่ายตำรวจในฐานะผู้พิทักษ์ สันติราษฎร์ดำเนินการตามกฎหมาย เป็นเรื่องที่ถูกต้อง มิฉะนั้นอาจถูกกล่าวหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เสียเอง เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการบังคับใช้กฎหมายตามหลักนิติธรรม ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย และหวังว่าจะดำเนินการเช่น เดียวกันในทุกกรณี เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

แต่ที่ผ่านๆมา เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายมักจะเลือกปฏิบัติบ่อยครั้ง หากผู้ถูกกระทำหรือผู้เสียหายเป็นคนใหญ่คนโต หรือลูกของผู้มีเงิน มีอำนาจอิทธิพล มักจะได้รับการเอาใจใส่ดูแลอย่างจริงจังและดีเยี่ยม ตรงกันข้าม หากผู้เสียหายเป็นชาวบ้านธรรมดา มักจะไม่ได้รับความสนใจ ไม่มีการดำเนินการตรงไปตรงมาและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย

มีหลายคดีที่ผู้กระทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ถึงบาดเจ็บหรือเสียชีวิต เป็นลูกหลานของผู้มีเงินและมีอำนาจ การสืบสวนดำเนินคดีมักจะไม่คืบหน้า พ.ต.อ.วิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตร เขียนไว้ในหนังสือชื่อ “โรดแม็ปปฏิรูปตำรวจ” ว่าการที่ตำรวจผูกขาดอำนาจการสอบสวนทำให้ระบบกฎหมายประเทศเสียหาย ทำลายการปกครองประชาธิปไตย และเรียกร้องให้ปฏิรูป

การที่ประชาธิปไตยของไทยล้มลุก คลุกคลาน และล้มเหลวซ้ำซาก สาเหตุหนึ่งเนื่องจากคนบางส่วนยึดถือว่า “การเลือกตั้งคือประชาธิปไตย” โดยไม่ได้คำนึงถึงองค์ ประกอบอื่นๆของประชาธิปไตย เช่น ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจ และหลักนิติธรรมที่ระบุว่า “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”

รัฐธรรมนูญทุกฉบับจะเขียนหลักการนี้ไว้ตรงกัน แต่ในภาคปฏิบัติจริง กลายเป็นว่าทุกคนไม่ได้เสมอกันในกฎหมาย และไม่ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมาย โดยเท่าเทียมกัน มีการเลือกปฏิบัติ ลูบหน้าปะจมูก เจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายปฏิบัติต่อผู้มีเงิน หรือมีอำนาจอย่างหนึ่ง แต่ปฏิบัติต่อชาวบ้านธรรมดาอีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่เป็นธรรม ไม่ยึดหลักนิติธรรม

การไม่ยึดหลักนิติธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีอำนาจหน้าที่ในการผดุงความยุติธรรม หรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายโดยเสมอหน้า คือการทำลายหลักนิติธรรม และทำลาย ระบอบประชาธิปไตย หลักนิติธรรมถือว่าทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมาย แม้แต่ผู้มีอำนาจออกกฎหมาย.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทบรรณาธิการบังคับใช้กฎหมายเลือกปฏิบัติวิรุตม์ ศิริสวัสดิบุตรโรดแม็ปปฏิรูปตำรวจ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้