ไลฟ์สไตล์
100 year

ทรงรับ เป็น ร.10

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
2 ธ.ค. 2559 07:11 น.
SHARE

ข่าวแนะนำ

พระส่องแสงชีวาไทย ศาสนาใด ธ ทรงการุณย์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

ทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2509 ขณะเมื่อทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ก่อนเสด็จพระราชดำเนิน ไปทรงศึกษา ณ โรงเรียน คิงสมีด เมืองซีฟอร์ด แคว้นซัสเซกส์ สหราชอาณาจักร

พระองค์ทรงมีพระราชศรัทธา ทรงออกผนวชในพระบวรพระพุทธศาสนา โดย พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีทรงพระผนวช ขึ้น เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 ณ พัทธสีมาพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตรงกับวันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 ปีมะเมีย เวลา 13.25 น.

โดยมี สมเด็จพระอริยวงศาคต-ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (วาสน์ วาสโน) เป็นพระราชอุปัธยาจารย์ สมเด็จพระญาณสังวร เป็นพระราชกรรมวาจาจารย์และทรงได้รับการถวายพระสมณนามว่า “วชิราลงฺกรโณ”

หลังเสร็จพิธีอุปสมบทกรรมแล้ว พระองค์เสด็จพระราชดำเนิน ไปประทับจำพรรษา ณ พระตำหนักปั้นหยา วัดบวรนิเวศวิหาร

ตลอดเวลาที่ทรงพระผนวช ทรงศึกษาและปฏิบัติพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัด ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ อาทิ ทรงทำวัตรเช้า-เย็น ทำสังฆกรรม สดับพระธรรมเทศนา และทรงศึกษาพระธรรมวินัยร่วมกับพระภิกษุอื่นๆ

นอกจากนี้ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงรับภัตตาหารบิณฑบาตจากพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ และประชาชน ณ สถานที่ต่างๆ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะพระพุทธรูปสำคัญ เจดียสถาน และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในส่วนภูมิภาค

ทั้งเมื่อทรงลาสิกขาแล้ว พระองค์ได้เสด็จฯแทน พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทางศาสนา ณ ศาสนสถานของทุกศาสนา ทั้ง คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ตามที่ผู้นำองค์กรศาสนากราบบังคมทูลเสด็จ ทั้งยังทรงกรุณาโปรดเกล้าฯให้ผู้นำศาสนาและศาสนิกชนเข้าเฝ้าฯในโอกาสต่างๆ ทรงมีพระราชูปถัมภ์วัดวาอาราม และศาสนสถานต่างๆของทุกศาสนา ยังความปลื้มปีติแก่ปวงชนชาวไทย ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น

ด้วยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสุดคณานัป ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับศาสนา โดย ศาสนาพุทธ ทรงรับ วัดวชิราลงกรณวราราม จ.นครราชสีมา ไว้ในพระนามตามศรัทธาของประชาชน เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ พระมณฑปหินอ่อนครอบรอยพระพุทธบาทจำลอง และทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดวชิรธรรมสาธิต และทรงปลูกต้นพิกุลหน้าพระวิหาร

ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเนื่องในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในเทศกาลต่างๆ ทั้งในวันอาสาฬหบูชา วันวิสาขบูชา การทรงบาตรในวันขึ้นปีใหม่ พระราชพิธีอุปสมบทนาคหลวง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระกฐิน ณ วัดพระอารามหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรง พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตามฤดูกาล ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธียกเศวตฉัตร ถวายพระประธาน หล่อพระพุทธอังคีรสจำลอง ทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถวัดต่างๆ เป็นต้น

ขณะที่ ศาสนาอิสลาม ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ทั้งเสด็จพระราชดำเนินในฐานะผู้แทนพระองค์ และในฐานะของพระองค์เอง ได้แก่ ทรงเป็นผู้แทนพระองค์เปิดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย เสด็จพระราชดำเนินเยือนมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี เพื่อพระราชทานถ้วยรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน พร้อมทั้งเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมในพื้นที่ภาคใต้ และโดยเสด็จ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไป จ.นราธิวาส เพื่อพระราชทานพระคัมภีร์อัลกุรอาน และคำแปลเป็นภาษาไทยแก่คณะกรรมการอิสลาม

ศาสนาคริสต์ เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด อาคารคริสตจักร ใจสมาน เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2522 เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปรับเสด็จ พระสันตปาปา จอห์น ปอล ที่ 2 ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิก ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ณ ท่าอากาศยานกองบัญชาการกองทัพอากาศ

ศาสนาพราหมณ์–ฮินดู เสด็จฯแทนพระองค์ ไปทรงเจิม เทวรูปพระอิศวร พระอุมา พระคเณศร์ พระนารายณ์ พระพรหม และพระราชทานเงินให้แก่หัวหน้าคณะพราหมณ์ ผู้เป็นประธานในการประกอบพระราชพิธีตรียัมปวาย-ตรีปวาย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอุปถัมภ์ค้ำจุนทุกศาสนาที่คนไทยนับถือมาโดยตลอดและอย่างทั่วถึง

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

รัชกาลที่ 10สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10พระรัชทายาทข่าวหน้า1

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 19:53 น.