วันอังคารที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
กีฬาไทย

กีฬาไทย

  • Share:

www.sat.or.th เป็นเว็บไซต์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย มีหน้าที่สนับสนุนและกำกับให้องค์กรกีฬาเป็นเลิศ บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนานักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาให้มีขีดความสามารถและประสบความสำเร็จในระดับชาติและนานาชาติ สามารถสร้างความสุขและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสังคม

ข้อมูลองค์กร เกี่ยวกับ กกท. โครงสร้างองค์กร คณะกรรมการ กกท. การกำกับดูแลที่ดี ความร่วมมือระหว่างประเทศ พันธมิตรธุรกิจ การบริหารจัดการความรู้ การบริการกีฬา วิชาการกีฬา การพัฒนาบุคลากรกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา พิพิธภัณฑ์กีฬา สนามกีฬา บริการของ กกท. และนอกจากนี้ใน หน้าแรก ยังมีเมนู กีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่อการอาชีพ ข่าวประชาสัมพันธ์ ฯลฯ...

อ่านเพิ่มเติม...

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้