ไลฟ์สไตล์
100 year

อัญเชิญทรงราชย์

หมัดเหล็ก
2 ธ.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง รองนายกฯ วิษณุ เครืองาม ได้อธิบาย ถึงกระบวนการ อัญเชิญขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 มาตรา 23 มี 4 ขั้นตอนดังนี้คือ 1. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี แจ้งเรื่องไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบ 3.ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าเฝ้าฯเพื่อกราบบังคมทูลอัญเชิญขึ้นทรงราชย์ 4.เมื่อพระองค์ทรงรับแล้วประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะแจ้งให้ประชาชนทราบ

เมื่อเสร็จสิ้น 4 ขั้นตอนดังกล่าวแล้วจะต้องขานพระนามว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนกว่าจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงจะขานพระนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีพระราชอำนาจเท่ากันทุกประการ และทั้งหมดนี้จะต้องมีประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ข่าวแนะนำ

นอกจากนี้ ตามที่มี ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เจ้าหน้าที่รัฐแต่งกายไว้ทุกข์เป็นเวลา 1 ปีนั้น รวมทั้งกรณีที่ภาคประชาชนที่จะปฏิบัติอย่างเดียวกันตามประเพณีนิยม โดยในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้นำประกาศดังกล่าวมาพิจารณาแล้วเห็นว่า ประชาชนปฏิบัติดีอยู่แล้ว จึงขอให้ปฏิบัติต่อไป

โดยย้ำว่ารัฐบาลไม่มีการกำหนดให้แต่งขาวหรือเทาแต่อย่างใด

สำหรับวันสำคัญ ที่จะกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการนั้น จำเป็นต้องรอประกาศจากทางราชการ ที่ยังไม่ชัดเจน และจะค่อยๆ ประกาศเพิ่มเติมไปเรื่อยๆ

รวมถึง การเลื่อนพระยศของพระบรมวงศานุวงศ์ ตามหลักการแล้วเคยสถาปนากันอย่างไรก็ให้เป็นเช่นนั้น จนกว่าจะมีการสถาปนาใหม่

อนึ่งจาก กฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.2467 มาตรา 4 (1) บัญญัติว่า พระรัชทายาท คือเจ้านายเชื้อพระบรมวงศ์ พระองค์ที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ สมมติขึ้นเพื่อเป็นผู้ทรงสืบราชสันตติวงศ์สนองพระองค์ต่อไป และมาตรา 4 (2) บัญญัติว่า สมเด็จพระยุพราช คือ พระรัชทายาทที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาขึ้นเป็นตำแหน่ง สมเด็จพระยุพราช โดยพระราชทานยุพราชาภิเษก หรือโดยพิธีอย่างอื่นสุดแท้แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ

สำหรับตำแหน่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรา ลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2515 เป็นตำแหน่งเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ เป็นสมเด็จ พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกของไทย เมื่อปี พ.ศ.2429 และสถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ที่สอง เมื่อ พ.ศ.2437 ถือปฏิบัติกันมาตามกฎมณเฑียรบาลเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ และรัฐธรรมนูญซึ่งกำหนดมา 25 ปีแล้วจนกระทั่งเข้าสู่ในรัชกาลปัจจุบัน.

หมัดเหล็ก
mudlek@hotmail.com 

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

คาบลูกคาบดอกหมัดเหล็กสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10รัชกาลที่ 10สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 07:10 น.