ไลฟ์สไตล์
100 year

ขอจงทรงพระเจริญ

ไทยรัฐฉบับพิมพ์
2 ธ.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

นับเป็นข่าวมหามงคล ที่นำความปีติยินดีมาสู่พสกนิกรชาวไทยโดยถ้วนหน้า เมื่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) (ปฏิบัติหน้าที่รัฐสภา) ได้แจ้งต่อสมาชิก สนช.ว่าจะนำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประชาชนชาวไทยสืบไป

เป็นไปตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 และมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญ 2550 ที่บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่ราชบัลลังก์ว่างลง และเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ ตามกฎมณเฑียรบาล” ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบ และให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์ เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป

ข่าวแนะนำ

ขั้นตอนต่อไป ประธานรัฐสภาจะกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรม โอรสาธิราชฯ ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ เป็นรัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ที่สืบสันตติวงศ์ปกครองราชอาณาจักรไทยมากว่า 314 ปี สืบต่อจาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงถึงพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม และทรงเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

การขึ้นทรงราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เป็นการสืบทอดโบราณราชประเพณีอันยาวนานของราชอาณาจักรไทย แม้จะเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นประชาธิปไตยกว่า 84 ปี แต่สถาบันพระมหากษัตริย์ก็ยังดำรงอยู่คู่กับประเทศ ไทย รัฐธรรมนูญทุกฉบับเขียนไว้ว่า “ประเทศ ไทยปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”

ในยุคการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีอยู่บ่อยครั้งที่สถาบันตามรัฐธรรมนูญต่างๆมีความไม่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นรัฐสภา คณะรัฐมนตรี พรรคการเมือง หรือการเลือกตั้ง แต่สถาบันพระมหากษัตริย์มีความมั่นคงที่สุด แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้ง มีการปฏิวัติรัฐประหารบ่อยครั้ง มีรัฐธรรมนูญ 19 ฉบับ และกำลังจะมีฉบับที่ 20

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใหม่ ทรงเตรียมพระองค์เพื่อรับพระราชภารกิจอันยิ่งใหญ่ตั้งแต่ทรงเยาว์วัย ดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสก่อนเสด็จฯไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ บางตอนความว่า “ข้าพเจ้าจึงตระหนักว่าในกาลข้างหน้า ข้าพเจ้ามีหน้าที่และต้องทำงาน ให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองและประชาชนให้จงได้...ข้าพเจ้าจึงตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพยายามศึกษาเล่าเรียนโดยเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้เกิดความรู้และสติปัญญา นำมาในการทำนุบำรุงประเทศชาติ ให้เจริญก้าวหน้า และรุ่งเรืองไพบูลย์ยิ่งขึ้นไป”

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ.

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

บทบรรณาธิการรัชกาลที่ 10สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมารสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10ทรงพระเจริญ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 18:35 น.