วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวนาชัยนาทปลื้ม รัฐเปิดตลาดนัดค้าข้าวเปลือก บอกให้ราคาที่เหมาะสม

ชาวนาชัยนาทปลื้มรัฐบาลเปิดตลาดนัดค้าข้าวเปลือกระหว่างชาวนาและโรงสี โดยมีรัฐเป็นสื่อกลาง บอกให้ราคาที่เหมาะสม มีกำลังใจทำนาต่อไป...

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 59 นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เข้าตรวจเยี่ยมโครงการตลาดนัดข้าวเปลือก ปีการผลิต 2559/2560 ที่โรงสีสินทรัพย์ทองจำกัด ม.6 ต.บ่อแร่ อ.วัดสิงห์ ที่ทางจังหวัดบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดขึ้น ซึ่งมีชาวนาในเขตอำเภอหนองมะโมงและอำเภอวัดสิงห์ มาทำการซื้อขายข้าวเปลือก และข้าวหอมมะลิ รวมแล้วกว่า 600,000 กิโลกรัม มูลค่าการซื้อขายกว่า 3,000,000 บาท

นางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า การซื้อขายข้าวในโครงการตลาดนัดข้าวเปลือกนั้น จัดขึ้นเนื่องจากชาวนาไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายข้าวเปลือก โดยเฉพาะช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งเรื่องราคา การชั่งน้ำหนัก การวัดความชื้น และหักสิ่งเจือปน ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบกันเป็นจำนวนมาก จึงจัดตลาดกลางขึ้นเพื่อให้ทางโรงสีภายในจังหวัดชัยนาทได้มารับซื้อข้าวเปลือก และทำการตกลงราคากันต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทางภาครัฐ เพื่อให้เกิดความเป็นกลางและเป็นธรรมทั้ง 2 ฝ่าย หากไม่พอใจที่จะขายก็สามารถไปขายที่อื่นได้ตามความต้องการ

ส่วนขั้นตอนนั้นจะมีตั้งแต่การลงทะเบียนผู้ขาย การเก็บตัวอย่าง การตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือก การตกลงราคาซื้อขายข้าว การชั่งน้ำหนักโดยสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดชัยนาท การรับและส่งมอบข้าว ตลอดจนการรับ การจ่ายเงิน ทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การดำเนินการที่ถูกต้อง ภายใต้สโลแกน ซื้อขายเป็นธรรม รับเงินสดทันที

สำหรับราคาขายข้าวเปลือก ราคากลางซื้อ-ขายในตลาดนัดข้าวเปลือก สำหรับข้าวเปลือกเจ้า ความชื้น 20-25% ราคา 6,500-7,000 บาท ความชื้น 15% ราคา 7,300-7,700 บาท ส่วนราคาขายตลาดทั่วไปอยู่ที่ 6,400-7,000 บาท ข้าวเปลือกปทุมธานี ความชื้น 20-25% ราคา 6,600-7,200 บาท ความชื้น 15% ราคา 7,500-7,800 บาท ส่วนราคาขายตลาดทั่วไปอยู่ที่ 6,600-7,200 บาท

ด้านนางวิไล แสงมาก ชาวนาอำเภอหนองมะโมง กล่าวว่า ก่อนที่จะมาตลาดนัดข้าวเปลือกได้ไปให้โรงสีตีราคาข้าว รับซื้ออยู่ที่ 6,300 บาท จึงตัดสินใจเดินทางมาที่ตลาดนัดข้าวเปลือก และทำการลงทะเบียนทำตามขั้นตอน จนมาตกลงกับเจ้าของโรงสีที่เข้าร่วมโครงการให้ราคา 7,100 บาท ตนจึงรีบตกลงซื้อขายข้าวทันที ทำให้สามารถลืมตาอ้าปากได้ ได้กำไรจากการที่เหนื่อยมาหลายเดือน โดยส่วนตัวแล้วอยากให้ทางรัฐบาลมีโครงการดีๆ แบบนี้ออกมาเรื่อยๆ จะได้ทำให้ชาวนาไม่ท้อที่จะเป็นกระดูกสันหลังของชาติต่อไป

ชาวนาชัยนาทปลื้มรัฐบาลเปิดตลาดนัดค้าข้าวเปลือกระหว่างชาวนาและโรงสี โดยมีรัฐเป็นสื่อกลาง บอกให้ราคาที่เหมาะสม มีกำลังใจทำนาต่อไป... 29 พ.ย. 2559 18:24 29 พ.ย. 2559 20:31 ไทยรัฐ