วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช.รอสำนักพระราชวังประสานอัญเชิญ 'พระบรมฯ' ขึ้นทรงราชย์

"พรเพชร" เผย สนช.รอสำนักพระราชวังประสาน อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ ให้ประธานรัฐสภาแจ้งผ่านทีวี ขณะที่ สนช.เตรียม ถก ก.ม.ตั้งสถาบันเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.59 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าวถึงขั้นตอนหลังจากที่ประชุม สนช.รับทราบการแจ้งมติครม.อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์สืบราชสันตติวงศ์ว่า จะเป็นไปตามขั้นตอนตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด คือ หลังจากนี้จะนำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ ขณะนี้สำนักพระราชวังยังไม่ประสานมาว่า จะให้นำความกราบบังคมทูลในวันใด ส่วนขั้นตอนหลังจากกราบบังคมทูลอัญเชิญแล้ว จะมีการประกาศแจ้งให้ประชาชนทราบอย่างไรค่อยมาว่าในรายละเอียดกันอีกครั้ง

ด้าน นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษก วิป สนช. กล่าวว่า ที่ประชุม สนช.ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ ตามที่ครม.มีหนังสือถึงประธานสนช. ที่ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา โดยโยงกับรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 2557 ที่ยกหมวด 2 พระมหากษัตริย์มาใช้ คือ ประธาน สนช.ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา โดยเมื่อมีหนังสือมาจากครม. ก็มีดำริให้เรียกประชุมสนช. ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวผ่านไปแล้ว หลังจากนี้ ประธานรัฐสภาต้องอัญเชิญพระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ต่อไป และประธานรัฐสภาจะประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันผ่านทางการถ่ายทอดทางโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดเวลาว่า ประธานรัฐสภาจะกราบอัญเชิญเมื่อใด

นพ.เจตน์ กล่าวอีกว่า ในการประชุม สนช.วันที่ 1 ธ.ค.นี้ จะมีวาระการพิจารณาร่างพ.ร.บ.สถาบันภูมิราชธรรม เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.2559 โดยสาระสำคัญเป็นการจัดตั้งสถาบันวิชาการ เพื่อนำพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงทำให้เกิดประโยชน์แก่พสกนิกร โดยสถาบันดังกล่าวมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นนิติบุคคล อยู่ภายในกำกับของรัฐ แต่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เพื่อผลิตนักวิชาการ นักวิชาชีพชั้นสูง โดยรายได้ของสถาบันมาจากเงินอุดหนุนของรัฐบาล และทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์.

"พรเพชร" เผย สนช.รอสำนักพระราชวังประสาน อัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์ ให้ประธานรัฐสภาแจ้งผ่านทีวี ขณะที่ สนช.เตรียม ถก ก.ม.ตั้งสถาบันเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 29 พ.ย. 2559 17:48 29 พ.ย. 2559 18:25 ไทยรัฐ


advertisement