วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครม.ไฟเขียวให้ชาวประมงกู้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเปลี่ยนอาชีพอื่น

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ชาวประมงขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเปลี่ยนอาชีพได้ พร้อมขยายเวลาโครงการสินเชื่อถึง 30 เม.ย.60 ...

วันที่ 29 พ.ย. 59 นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย โดยอนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์สำหรับการขอรับสินเชื่อ ในโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อช่วยเหลือชาวประมง โดยให้การขอรับสินเชื่อสามารถครอบคลุมไปถึงกรณีที่ชาวประมงจะขอเปลี่ยนอาชีพได้ด้วย รวมทั้งอนุมัติให้ขยายระยะเวลาโครงการสินเชื่อดังกล่าวออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย. 60

นายณัฐพร กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ได้เสนอให้ ครม.เห็นชอบในหลักการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายเพิ่มเติม หลังจากเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 59 ที่ผ่านมา ครม.ได้เห็นชอบในหลักการเพิ่มวงเงินช่วยเหลือตามโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือชาวประมง "ประมงไทย ก้าวไกลสู่สากล" ในกรอบวงเงิน 500 ล้านบาทไปแล้ว

โดยวันนี้ ได้มีการขออนุมัติให้เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของวงเงินให้การช่วยเหลือดังกล่าว จากเดิมเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการประมง ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ที่ต้องการนำเงินไปปรับปรุงเรือประมง หรือเปลี่ยนเครื่องมือทำการประมง รวมทั้งอุปกรณ์ส่วนควบให้ถูกกฎหมาย แต่เนื่องจากมีชาวประมงจำนวนมาก มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสินเชื่อดังกล่าว แต่ไม่ต้องการประกอบอาชีพประมงอีกต่อไปแล้ว โดยต้องการเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่นแทน เช่น ชาวประมงในพื้นที่ทะเลสาบสงขลา และชาวประมงในพื้นที่จันทบุรี จะขอเปลี่ยนอาชีพไปทำการเพาะปลูก เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง การทำปศุสัตว์ การแปรรูปสัตว์น้ำ เป็นต้น

"วงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติไว้ที่ 500 ล้านบาทนั้น ปัจจุบันมีผู้มาเข้าร่วมโครงการแล้ว 129 ราย คิดเป็นวงเงินกู้ 128 ล้านบาท ซึ่งยังเหลือวงเงินอีก 352 ล้านบาท วันนี้ ครม.จึงอนุมัติให้สามารถเพิ่มวัตถุประสงค์ของการกู้เงินให้ครอบคลุมกรณีชาวประมงที่จะขอเปลี่ยนอาชีพได้ด้วย ขณะเดียวกัน ให้ขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึงวันที่ 30 เม.ย.60" ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ ระบุ

ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบการแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย อนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค์ให้ชาวประมงขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อเปลี่ยนอาชีพได้ พร้อมขยายเวลาโครงการสินเชื่อถึง 30 เม.ย.60 ... 29 พ.ย. 2559 17:17 29 พ.ย. 2559 17:57 ไทยรัฐ