วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

5 ว่าที่หมอจุฬาฯ-มช.คว้าทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

5 ว่าที่หมอจุฬาฯ-ม.เชียงใหม่ คว้าทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปศึกษาปฏิบัติงานด้านการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.59 ศ.นพ.สุพัฒน์ วาณิชย์การ เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ เปิดเผยว่า โครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล จัดตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อคัดเลือกนิสิตนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 ทั่วประเทศปีละ 5 คน รับพระราชทานทุนไปศึกษาปฏิบัติงานด้านการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนไทยที่รักและมุ่งมั่นในวิชาชีพด้านการแพทย์ดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ที่ทรงอุทิศชีวิตเพื่อสร้างสรรค์สุขภาพอนามัยของมวลมนุษยชาติ เป็นการสร้างเครือข่ายของคนดีมีความสามารถที่จะทำงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืนเพื่อประเทศชาติ

ศ.นพ.สุพัฒน์ กล่าวต่อว่า โครงการดังกล่าว ได้ริเริ่มพระราชทานทุนตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีเยาวชนได้รับพระราชทานทุนในโครงการไปแล้ว 7 รุ่น จำนวน 33 คน ส่วนหนึ่งได้รับทุนศึกษาต่อต่างประเทศและส่วนใหญ่กลับมาทำงานในประเทศ

สำหรับปี 2559 ซึ่งเป็นครั้งที่ 8 มีผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 12 ราย จาก 5 สถาบัน คณะกรรมการคัดเลือกได้พิจารณากลั่นกรองและนำเสนอต่อคณะกรรมการมูลนิธิฯ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน ได้พิจารณาตัดสินเป็นขั้นตอนสุดท้ายเมื่อวันที่ 31 ต.ค.ที่ผ่านมา จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นายชโนดม เพียรกุศล และนายณัฐภัทร ศิริอังกุล จากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายธนกฤต พงพิทักษ์เมธา นายบุญยเกียรติ ธรรมเศรษฐ์ และนายวิณห์ กุลวิชิต จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

5 ว่าที่หมอจุฬาฯ-ม.เชียงใหม่ คว้าทุนเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปศึกษาปฏิบัติงานด้านการวิจัย ฝึกปฏิบัติวิชาชีพหรือด้านการพัฒนาชุมชนในต่างประเทศเป็นเวลา 1 ปี 29 พ.ย. 2559 15:43 29 พ.ย. 2559 16:43 ไทยรัฐ