วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บช.น.' ปูพรมเปิดจุดขายข้าว 88 โรงพัก มุ่งยกระดับราคาช่วยชาวนา

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือ บช.น. สร้างเครือข่ายตลาดข้าวสารคุณภาพ เพิ่มช่องทางจำหน่ายในโรงพักกว่า 88 แห่งทั่ว กทม. มุ่งยกระดับราคาช่วยเกษตรกรสมาชิก พร้อมขยายสู่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 5,000 ตัน

วันนี้ 29 พ.ย.59 ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น) พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผบช.น. พร้อมด้วย นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดโครงการ “ตำรวจนครบาลช่วยขาย เพิ่มรายได้ให้ชาวนาไทย” เพิ่มช่องทางจำหน่ายในโรงพักกว่า 88 แห่งทั่ว กทม. มุ่งยกระดับราคาช่วยเกษตรกรสมาชิก พร้อมขยายสู่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 5,000 ตัน

นายวิณะโรจน์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้คัดเลือกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตและแปรรูปข้าวสารที่มีศักยภาพกว่า 10 แห่ง จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลางบางส่วน เพื่อนำข้าวสารคุณภาพดี โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิมาจำหน่ายในโครงการดังกล่าว

โดยทาง บช.น. ได้ร่วมสนับสนุนและให้ใช้พื้นที่สถานีตำรวจนครบาล จำนวน 88 แห่งทั่วกรุงเทพฯ รวมทั้งพื้นที่ บช.น. และ 13 กองบังคับการ เป็นจุดจำหน่ายข้าวสารคุณภาพของสหกรณ์ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 นี้เป็นต้นไป

โครงการนี้ช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและยกระดับราคาให้กับสินค้าสหกรณ์ อันจะทำให้สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นกลไกให้สหกรณ์รับรู้ถึงการดำเนินธุรกิจข้าว ทำให้มีมุมมองด้านการตลาดและธุรกิจกว้างขึ้น ซึ่งสามารถที่จะเลือกวางแผนการผลิตให้สอดรับกับความต้องการของตลาดแต่ละประเภทได้ในอนาคต และยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

ซึ่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เชื่อมโยงเครือข่ายตลาดข้าวสารคุณภาพของสหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นผู้ผลิตกับสหกรณ์ผู้บริโภคที่มีสมาชิกรวมกว่า 3 ล้านคน อาทิ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนียน รวมถึงสหกรณ์ร้านค้าและบริการ เพื่อขยายช่องทางกระจายสินค้าข้าวสารสหกรณ์ช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิก

ปัจจุบันสหกรณ์ผู้บริโภคได้นำข้าวสารคุณภาพไปเปิดจุดจำหน่ายแล้วกว่า 30 สหกรณ์ จากการดำเนินงานที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 4 พ.ย. 59 มีการซื้อขายข้าวสารแล้วกว่า 1,500 ตัน หรือประมาณ 5,000 ตันข้าวเปลือก คิดเป็นมูลค่ากว่า 50 ล้านบาท อนาคตได้มีแผนขยายผลสู่สินค้าสหกรณ์ชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น ผลไม้ เป็นต้น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือ บช.น. สร้างเครือข่ายตลาดข้าวสารคุณภาพ เพิ่มช่องทางจำหน่ายในโรงพักกว่า 88 แห่งทั่ว กทม. มุ่งยกระดับราคาช่วยเกษตรกรสมาชิก พร้อมขยายสู่นิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศกว่า 5,000 ตัน 29 พ.ย. 2559 11:39 29 พ.ย. 2559 13:21 ไทยรัฐ