วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ราชภัฏกรุงเก่าจัด อาสาสอน นร.ห่างไกล

ราชภัฏกรุงเก่าจัด อาสาสอน นร.ห่างไกล

  • Share:

ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม น.ส.พสิอร หาสาสน์ศรี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดเผย เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ว่า สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดกิจกรรมออกค่ายคณิตศาสตร์อาสา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการสอนใน จ.พระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นโรงเรียนที่อยู่ห่างจากตัวเมือง ขาดหน่วยงานเข้าไปช่วยพัฒนา วัสดุอุปกรณ์ที่มีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กชำรุดเสียหาย โรงเรียนได้รับความเสียหายและต้องการซ่อมแซมในบางส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน ให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ได้แสดงศักยภาพด้านความรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคม และการใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มศักยภาพ และให้นักศึกษาโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ปรากฏต่อท้องถิ่นและสาธารณะรวมทั้งเป็นการแนะนำโปรแกรมวิชาคณิตศาสตร์ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้จะจัดขึ้นที่โรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตรชวนะนันท์ ราษฎร์อุปถัมภ์) หมู่ที่ 8 ต.เทพมงคล อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 16-18 ธ.ค.2559 โดยมีนายประยูร กิจสมุทร ผู้อำนวยการโรงเรียนและ ดร.พันธ์ภิพรต รังษิโย ครูชำนาญการโรงเรียนวัดมฤคทายวัน (วิจิตรชวนะนันท์ ราษฎร์อุปถัมภ์) เป็นวิทยากร โรงเรียนใดสนใจที่จะนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ น.ส.กนกวรรณ จงรักษ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร. 08-9099-3990, 08-4340-6614 ฟรีตลอดงาน.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้