วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ได้มากราบพ่อ

กลุ่มครูและนักเรียนชาวเขาเผ่าลาหู่ ปกากะญอ ละว้า และม้ง จำนวน 750 คน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ต่อแถวอย่างเป็นระเบียบภายในท้องสนามหลวง เพื่อรอเข้าถวายสักการะพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพระบรมมหาราชวัง.

กลุ่มครูและนักเรียนชาวเขาเผ่าลาหู่ ปกากะญอ ละว้า และม้ง จำนวน 750 คน จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ต่อแถวอย่างเป็นระเบียบภายในท้องสนามหลวง 29 พ.ย. 2559 07:11 29 พ.ย. 2559 07:38 ไทยรัฐ