วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระเมรุมาศ

แบบร่างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรมศิลปากรออกแบบ โดยยึดตามหลักโบราณราชประเพณี และคติความเชื่อตามระบอบเทวนิยม.

แบบร่างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่กรมศิลปากรออกแบบ โดยยึดตามหลักโบราณราชประเพณี 29 พ.ย. 2559 07:08 29 พ.ย. 2559 07:36 ไทยรัฐ