วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขยะเจ้าพระยาวันละ 12 ตัน

ผักตบ, พลาสติก, โฟมเพียบ-กทม.รณรงค์ประชาชนไม่ทิ้งขยะ

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า ในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. ได้รายงานถึงการดำเนินงานเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดในแม่น้ำเจ้าพระยาว่า ได้จัดเก็บขยะมูลฝอย ผักตบชวา และวัชพืชในแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่กรุงเทพฯ ตั้งแต่ สะพานพระราม 7 ถึงวัดโยธินประดิษฐ์สุดเขตบางนา ระยะทางประมาณ 34 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 17 เขต โดยผักตบชวาและขยะมูลฝอยทางน้ำที่จัดเก็บได้จะนำไปรวบรวมที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยหนองแขมแล้ว ส่งไปกำจัดด้วยวิธีการฝังกลบอย่างถูกสุขลักษณะ โดย ปริมาณมูลฝอยในแม่น้ำเจ้าพระยาที่จัดเก็บได้ ปี 2556-2559 จะมีปริมาณลดลงทุกปี ดังนี้

ปี 2556 วัชพืช 4,170 ตัน เศษไม้ 508 ตัน พลาสติกและโฟม 153 ตัน รวม 4,831 ตัน ปี 2557 วัชพืช 3,679 ตัน เศษไม้ 788 ตัน พลาสติกและโฟม 263 ตัน รวม 4,730 ตัน ปี 2558 วัชพืช 3,853 ตัน เศษไม้ 482 ตัน พลาสติกและโฟม 144 ตัน รวม 4,479 ตัน และปี 2559 วัชพืช 2,994 ตัน เศษไม้ 187 ตัน พลาสติกและโฟม 187 ตัน รวม 3,368 ตัน ซึ่งปริมาณมูลฝอยจากแม่น้ำเจ้าพระยา เฉลี่ยวันละ 12 ตัน แบ่งเป็นวัชพืช 84% เศษไม้ 11% พลาสติกและโฟม 4% ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นควรให้มีการศึกษาและหาแนวทางการนำผักตบชวามาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ เพิ่มเติมให้ได้มากที่สุด อาทิ การใช้พลังงานจากผักตบชวา รวมถึงประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ ประชาชนให้ช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง กำจัดผักตบชวา และไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า ในการประชุมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ที่มี พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 พ.ย.ที่ผ่านมา... 29 พ.ย. 2559 03:59 29 พ.ย. 2559 03:59 ไทยรัฐ