วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัวผู้ชนะวาดภาพ "พีทีทีจีซี" เสริมความรู้เข้าใจ "ปิโตรเคมี"

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี กล่าวว่า บริษัทฯได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปี 2” เพื่อให้เยาวชนและประชาชน เกิดความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของปิโตรเคมีส่งเสริมให้เยาวชนได้แสดงความสามารถ การวาดภาพระบายสี โดยใช้จินตนาการ ความรู้และความคิดสร้างสรรค์ เพราะเยาวชนคนรุ่นใหม่คืออนาคตของชาติ เป็นกำลังสำคัญขับเคลื่อนประเทศในอนาคต โดยผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวดปีนี้ มีจำนวน 710 ภาพ ผลงานที่นักเรียนส่งเข้าประกวด หากได้รับคัดเลือกก็จะได้จัดแสดงอยู่ใน Facebook PTTGC : มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ณ โถงนิทรรศการ ที่สำนักงานจังหวัดระยอง

สำหรับผลการตัดสิน ได้แก่ ระดับประถมศึกษา รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ด.ช.เกียรติศักดิ์ นฤชาติ จากจังหวัดสิงห์บุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท ด.ญ.อัศยาณี จารุกิจสินไพศาล จากจังหวัดปทุมธานี รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ด.ญ.ธฤษวรรณ สุวรรณ์ จากจังหวัดมหาสารคาม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท ด.ญ.สมัชนันท์ รอดเกิด จากจังหวัดชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 20,000 บาท นายธนาธิป นาฉลอง จากจังหวัดชัยภูมิ รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท ด.ญ.จันทกานต์ จันทรโกมล จากจังหวัดชลบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 30,000 บาท นายวรุฒน์ ผ่องภักต์ จากจังหวัดเพชรบุรี นายสิรวิชญ์ จตุรภัทรานนท์ จากจังหวัดชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท น.ส.กวินทิพย์ สินแต้ จากจังหวัดราชบุรี.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือพีทีทีจีซี กล่าวว่า บริษัทฯได้จัดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “มหัศจรรย์ ปิโตรเคมี ปี 2” 29 พ.ย. 2559 02:58 29 พ.ย. 2559 03:04 ไทยรัฐ