วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'สาธิต' จี้ กรธ.ยึดหลัก 3 ข้อร่างกฎหมายพรรคการเมือง

"สาธิต" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยึด 3 ข้อร่างกฎหมายพรรคการเมือง

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.2559 นายสาธิต ปิตุเตชะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ระบุว่า ร่างกฎหมายพรรคการเมืองใกล้เสร็จแล้วและจะเปิดเผยต่อสาธารณชนทราบในสัปดาห์นี้ว่า ขอให้กรธ.ยึดหลักในการยกร่างกฎหมายลูก คือ 1. ต้องคำนึงถึงหลักที่จะส่งเสริมให้พรรคการเมืองเข้มแข็งเพื่อเป็นสถาบันทางการเมืองทำให้การเมืองมีเสถียรภาพ 2. ต้องให้ประชาชนเข้าร่วมโดยการมีส่วนร่วมในพรรคการเมืองง่ายขึ้น 3. ประชาชนต้องสามารถตรวจสอบพรรคการเมืองได้ตามหลักธรรมาภิบาล ที่สำคัญต้องไม่ทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มบุคคล หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เพราะกฎหมายพรรคการเมืองนี้จะต้องอยู่บังคับใช้ระยะยาวจนกว่ารัฐธรรมนูญที่ผ่านประชามตินี้จะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น กรธ.ต้องยึดหลักเหล่านี้ให้มาก

นายสาธิต กล่าวต่อว่า ส่วนที่ กรธ.กำหนดให้เก็บเงินสมาชิกพรรค หรือการรับบริจาคเงินจากผู้สนับสนุนพรรคก็ควรดูบริบทการเมืองไทยว่า ปัญหาเกิดจากการบังคับใช้กฎหมายใช่หรือไม่ ที่ไม่ทำให้มีประสิทธิภาพและหย่อนยาน ดังนั้นแม้กฎหมายจะเขียนออกมาดีอย่างไรก็ตาม แต่ถ้าการบังคับใช้กฎหมายนั้นๆ ล้มเหลว ที่สุดก็ไม่สัมฤทธิผล เช่น การให้สมาชิกพรรคต้องบำรุงเงินค่าสมาชิกรายปี จะสร้างปัญหาในทางปฏิบัติเพราะประชาชนจะเข้ามาเป็นสมาชิกพรรคการเมืองน้อยลง ยิ่งทำให้ชาวบ้านห่างพรรคการเมืองยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ จะกระทบถึงการพัฒนาพรรคการเมือง ที่ชาวบ้านมีประชาธิปไตยแค่ 6 วินาทีตอนลงคะแนนเลือกตั้ง ส่วนการกำหนดให้คนบริจาคเงินช่วยสนับสนุนพรรคไม่เกิน 10 ล้านบาท เพื่อแก้ปัญหานายทุนครอบงำพรรค ก็แก้ไม่ได้ เพราะอาจทำใต้ดินได้

"ทั้งนี้ ขอตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อร่างกฎหมายลูกของ กรธ.เสร็จแล้วควรเปิดเผยรายละเอียดทั้งหมดต่อสังคมเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส อย่าใช้วิธีให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นเครื่องมือในวาระสองเพื่อแก้ไขเนื้อหาสาระของกฎหมายนี้เพื่อประโยชน์ต่อกลุ่มบุคคล หรือบุคคลใดมากกว่าที่จะยึดหลักการที่ถูกต้องและสามารถทำได้จริง และสนช. ก็ไม่ควรเป็นเครื่องมือของใครในการแก้ไขกฎหมายจนเกินเลยหลักการและเหตุผลของกฎหมายลูกแต่ละฉบับตามที่ควรจะเป็น" นายสาธิต กล่าว.

"สาธิต" รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ จี้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญยึด 3 ข้อร่างกฎหมายพรรคการเมือง 28 พ.ย. 2559 20:01 28 พ.ย. 2559 20:31 ไทยรัฐ