วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักธรณีฯไทยศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 6 ร่วมทีมสำรวจขั้วโลกใต้ญี่ปุ่น

เปิดตัวนักธรณีวิทยาไทย คณะวิทย์ฯ มก. ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 6 วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง ได้รับการคัดเลือกจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมสำรวจขั้วโลกใต้ ตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่รักงานวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 59 รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.ดร.สุภา หารหนองบัว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว ดร.ประหยัด นันทศีล นักธรณีวิทยาและอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมคณะสำรวจแอนตาร์กติก ของประเทศญี่ปุ่น รุ่นที่ 58 หรือ Japanese Antarctic Research Expedition 58 หรือ JARE 58 เพื่อร่วมสำรวจทางด้านธรณีวิทยาขั้วโลกใต้ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. 59 ถึงวันที่ 22 มี.ค. 60 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยขั้วโลกใต้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


ศ.ดร.สุภาพ กล่าวว่า โครงการวิจัยขั้วโลกใต้ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีจุดเร่ิมต้นมาจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนทวีปแอนตาร์กติก เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2536 โดยทรงเป็นคนไทยคนแรกที่เดินทางไปที่ทวีปแอนตาร์กติก จึงทรงมีพระราชดำริว่า หากสามารถสนับสนุนให้นักวิจัยไทยได้เดินทางไปทำงานวิจัยที่ขั้วโลกใต้อย่างสม่ำเสมอก็จะยังประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ และได้ทรงริเร่ิมความร่วมมือเกี่ยวกับการวิจัยขั้วโลกระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นและจีน และโปรดเกล้าฯ ให้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. เป็นผู้ประสาน ปัจจุบันมีนักวิจัยไทยที่เดินทางไปวิจัยขั้วโลกใต้กับประเทศญี่ปุ่น 2 คน ได้แก่ ดร.วรณพ วิยกาญจน์ จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดินทางไปรุ่น JARE 46 ปี 2547 และ ดร.สุชนา ชวนิชย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ เดินทางไปรุ่น JARE 51 ปี 2552

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ กล่าวต่อว่า สำหรับปีนี้ 2559 เป็นที่น่ายินดีและน่าภาคภูมิใจที่ ดร.ประหยัด นันทศีล จากคณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเดินทางไปสำรวจทางธรณีวิทยาที่ขั้วโลกใต้ โดยได้รับพระราชทานวโรกาสให้ ดร.ประหยัด และคณะ ได้เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลลา เมื่อวันที่ 28 ก.ย.ที่ผ่านมา ที่อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำลังใจและทรงอำนวยพรให้ ดร.ประหยัด ประสบความสำเร็จในการสำรวจและการเดินทาง ทั้งยังได้พระราชทานธงพระนามาภิไธยย่อ สธ และธงชาติไทย ให้ ดร.ประหยัด เพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจในการเดินทางในครั้งนี้ด้วย

ด้าน ดร.ประหยัด กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและดีใจที่ได้รับการคัดเลือกไปสำรวจขั้วโลกใต้ ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สวทช. ที่สนับสนุนให้ได้เดินทางไปในครั้งนี้ ทั้งรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ให้ตนได้เข้าเฝ้าฯ และยังได้พระราชทานธงพระนามาภิไธย สธ ให้ตนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และยังทรงอวยพรให้ตนมีสุขภาพแข็งแรง ดำเนินการวิจัยได้สำเร็จ โดยการสำรวจครั้งนี้จะเป็นการวิจัยเกี่ยวกับหินแปรขั้นสูง ซึ่งคือหินที่ผ่านความร้อนและความดันสูงมากๆ ระดับ 600-900 องศาเซลเซียส 6-12 กิโลบาร์ และมีอายุเก่าแก่อยู่ในยุคพรีแคมเบรียน หรือหินที่มีอายุเก่าแก่กว่า 650 ล้านปี ซึ่งตรงกับความเชี่ยวชาญของตน ในครั้งนี้ตนจะสำรวจขั้วโลกใต้ร่วมกับนักวิจัยญี่ปุ่น มองโกเลีย และอินโดนีเซีย โดยจะเดินทางวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ โดยเรือชิราเสะ ถึงขั้วโลกใต้บริเวณที่จะทำการสำรวจวันที่ 17 ธันวาคม จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 และเดินทางกลับถึงประเทศไทยวันที่ 22 มีนาคม 2560


ดร.ประหยัด เปิดเผยด้วยว่า ครอบครัวตนมีฐานะยากจน อาศัยอยู่ใน จ.น่าน แต่เพื่อให้ได้มีโอกาสทางการศึกษา จึงได้ย้ายมาอาศัยอยู่ที่วัดสระแก้ว อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง ซึ่งดูแลเด็กที่ยากจน ซึ่งตนถือว่าโชคดีเป็นอย่างมาก ที่ได้รับการอุปการะจากมูลนิธิไทยรัฐ ซึ่งได้สร้างโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ขึ้น ตนจึงได้เรียนที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 หากตนไม่ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ก็คงไม่มีวันนี้ ซึ่งโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6 ได้ปูพื้นฐานต่างๆ ให้ ทำให้สามารถเรียนต่อระดับมัธยม และมหาวิทยาลัยได้ โดยสอบเข้าเรียนปริญญาตรีและโทที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ จากนั้นได้ทุนไปศึกษาต่อปริญญาเอกที่ประเทศออสเตรีย ด้านธรณีวิทยา

“ทุกครั้งที่ผมเดินทางสำรวจดิน หิน ในจังหวัดต่างๆ หากผ่านโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ที่จังหวัดใดก็ตาม จะบอกกับทุกคนว่า ผมเป็นเด็กไทยรัฐวิทยา ผมมีความภูมิใจที่ได้เรียน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา และรู้สึกขอบคุณ ผอ.กำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ที่ช่วยเหลือการศึกษาของเด็กยากจน หากกลับจากสำรวจขั้วโลกใต้แล้ว ก็ยินดีที่จะช่วยงานการศึกษาของมูลนิธิไทยรัฐ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนให้รักวิทยาศาสตร์”

เปิดตัวนักธรณีวิทยาไทย คณะวิทย์ฯ มก. ศิษย์เก่า ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 6 วัดสระแก้ว จ.อ่างทอง ได้รับการคัดเลือกจากประเทศญี่ปุ่น ร่วมสำรวจขั้วโลกใต้ ตามโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย 28 พ.ย. 2559 17:15 28 พ.ย. 2559 19:44 ไทยรัฐ