วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บุกร้อง ป.ป.ช. สอบ 'รมว.พณ.' ปมนำเข้าข้าวสาลี ทุบราคาข้าวโพด

"ศรีสุวรรณ" นำชาวไร่ข้าวโพด ร้องเรียน ป.ป.ช.สอบ รมว.พณ.-กก.กลางว่าด้วยราคาสินค้า-บริการ ปมปล่อยให้นำเข้าข้าวสาลีจนกระทบราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ซัดมาตรการ 3 ต่อ 1 แค่แก้เกี้ยว ไม่สามารถแก้ปัญหาราคาได้

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย พร้อมด้วยตัวแทนเกษตรกรชาวไร่ข้าวโพด เข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ผ่าน นายสุทธิ บุญมี ผู้อำนวยการสำนักการข่าวและกิจการพิเศษ เพื่อขอให้ ป.ป.ช.พิจารณาและสอบสวนหาข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือหน่วยงานของรัฐในการลดภาษีการนำเข้าข้าวสาลีมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด ข้าว และมันสำปะหลัง โดยร้องเรียน รมว.พาณิชย์, คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ, คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์, อธิบดีกรมการค้าภายใน, อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ, อธิบดีกรมปศุสัตว์ และอธิบดีกรมศุลกากร 

ทั้งนี้ นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า หลังจากรัฐบาลและกระทรวงพาณิชย์ลดภาษีการนำเข้าข้าวสาลีจาก 27% มาเป็น 0% ทำให้มีการนำเข้าข้าวสาลีมาแทนข้าวโพดทะลักมาก เป็นเหตุทำให้ราคาข้าวโพดตกต่ำ เกษตรกรชาวไร่ข้าวโพดเดือดร้อน เพราะผู้ประกอบการธุรกิจอาหารสัตว์สั่งนำเข้าข้าวสาลีเข้ามาเพื่อผลิตอาหารสัตว์ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้นและไม่ยอมซื้อข้าวโพดในประเทศ ดังนั้นจึงถือว่าผู้ถูกร้องเรียนทั้งหมดปฏิบัติหรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่จนทำให้ราคาข้าวโพด ข้าว และมันสำปะหลังมีราคาตกต่ำ ไม่สามารถรักษาเสถียรภาพราคาให้อยู่ในราคาที่สมดุลได้ ขัดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 ขณะที่มติครม.เห็นชอบการบริหารจัดการนำเข้าวัตถุดิบอื่นทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่กำหนดให้ผู้ประกอบการที่นำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน ก็เป็นเพียงการแก้เกี้ยว ไม่ได้แก้ปัญหาได้จริง เพราะขณะนี้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ได้นำเข้าและกักตุนข้าวสาลีไว้แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องซื้อข้าวโพดจากเกษตรอีก ดังนั้นควรจะให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.2559 จึงจะทำให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร ซึ่งจะทำราคาข้าวโพดสูงขึ้น จึงขอให้ ป.ป.ช.พิจารณาและตรวจสอบว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายทุจริตต่อหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทหรือกลุ่มผู้ประกอบการอาหารสัตว์ขนาดใหญ่หรือไม่

"ศรีสุวรรณ" นำชาวไร่ข้าวโพด ร้องเรียน ป.ป.ช.สอบ รมว.พณ.-กก.กลางว่าด้วยราคาสินค้า-บริการ ปมปล่อยให้นำเข้าข้าวสาลีจนกระทบราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ ซัดมาตรการ 3 ต่อ 1 แค่แก้เกี้ยว ไม่สามารถแก้ปัญหาราคาได้ 28 พ.ย. 2559 16:00 28 พ.ย. 2559 17:03 ไทยรัฐ