วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กฟผ.มั่นใจลดก๊าซเรือนกระจกได้ ตามเป้า 4 ล้านตัน ในปี 2563

ภาพจาก : กฟผ.

กฟผ.ร่วมวงถกรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 ที่โมร็อกโก มั่นใจดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกถูกทาง เผยปัจจุบันลดได้ 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดได้ จำนวน 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปี 2563 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. 59 นายวิวัฒน์ ชาญเชิงพานิช รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะผู้แทน กฟผ. และผู้แทนภาคการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม รัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 (COP22) ณ เมืองมาร์ราเกซ ประเทศโมร็อกโก กล่าวถึงการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ. ว่า กฟผ. เป็นส่วนหนึ่งของกระทรวงพลังงานในภาคการผลิตไฟฟ้า ได้มีการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามความตกลงปารีส ในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยที่ได้มาจากการประชุม COP21 เมื่อปีที่แล้ว โดยประเทศไทยได้มีการปรับแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศ ซึ่งจะมีการปรับสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตไฟฟ้าลงในช่วงปลายแผน และจะมีการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนมากขึ้น รวมถึงสนับสนุนในเรื่องการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ตามเป้าหมาย
 
นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ในช่วงแรก กฟผ.ได้ดำเนินการตามแผนการลดก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของประเทศโดยสมัครใจ ซึ่งประเทศไทยได้ส่งแผนไปว่า จะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 7–20 จากระดับการปล่อยสภาวะเศรษฐกิจปกติภายในปี 2563 ในภาคพลังงานและภาคขนส่ง แต่จากการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของ กฟผ.จะรับผิดชอบในการลดก๊าซเรือนกระจกอยู่ที่ 4 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ภายในปี 2563 เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และในปัจจุบัน กฟผ. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้แล้วกว่า 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากมาตรการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน และการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า หลังจากนั้นประเทศไทยจะลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายการดำเนินงานของประเทศในระดับมุ่งมั่น ซึ่งมีเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 ภายในปี 2573 โดยในส่วนของ กฟผ.มีเป้าหมายจะลดก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้ 12 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
 
รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า กฟผ.กล่าวอีกว่า ในประเด็นที่ทั่วโลกได้กล่าวถึงการเป็นสังคมคาร์บอนต่ำในปี 2593 ซึ่งจะต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงถึงร้อยละ 95 นั้น ในส่วนของประเทศไทย รวมถึง กฟผ.ได้ดำเนินการตามศักยภาพและบริบทของสังคมอย่างเต็มที่ โดย กฟผ.ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่จะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานทดแทน ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีพลังงานทดแทนยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาเพื่อเพิ่มค่าความพึ่งพาได้ให้สูงขึ้น จึงยังต้องมีการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้า เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอและราคาค่าไฟไม่สูงเกินไป

นายวิวัฒน์ กล่าวด้วยว่า ทั้งนี้ ในอนาคตเมื่อเทคโนโลยีพลังงานทดแทนก้าวหน้าจนสามารถพึ่งพาได้มากขึ้น มีราคาที่เหมาะสม ประเทศไทยก็จะสามารถเพิ่มสัดส่วนของพลังงานทดแทนและลดสัดส่วนการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ อย่างไรก็ตาม การผลิตไฟฟ้าโดยเชื้อเพลิงฟอสซิลของ กฟผ.ได้ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิตไฟฟ้าลงอีกด้วย.

กฟผ.ร่วมวงถกรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 22 ที่โมร็อกโก มั่นใจดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกถูกทาง เผยปัจจุบันลดได้ 3 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดได้... 28 พ.ย. 2559 15:54 28 พ.ย. 2559 16:24 ไทยรัฐ