วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

WHO ยก 'บิ๊กตู่' ต้นแบบผู้นำปลุกออกกำลังกาย หวังนานาชาติยึดแบบอย่าง

ภาพจาก : สสส.

"องค์การอนามัยโลก" ยกย่อง "บิ๊กตู่" ต้นแบบผู้นำปลุก ขรก.เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดเสี่ยงโรค NCDs หวังนานาชาติยึดเป็นแบบอย่าง ขณะที่ "ผจก.สสส." หนุนสาธารณสุขวางยุทธศาสตร์ชาติด้านกิจกรรมทางกาย เดินหน้าสร้างสุขภาพคนไทยดีทั่วหน้า

เมื่อวันที่ 29 พ.ย.59 ดร.มาร์กาเร็ต ชาน ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) กล่าวระหว่างการเข้าร่วมประชุมว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพโลก ครั้งที่ 9 (9th Global Conference on Health Promotion, Shanghai 2016) ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กำหนดให้ทุกวันพุธ เวลา 15.00 – 16.30 น. เป็นช่วงเวลาออกกำลังกายของข้าราชการ ซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมนานาชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 หรือ ISPAH 2016 Congress ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่า ตนขอแสดงความชื่นชมยินดีกับรัฐบาลไทย ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ ได้ประกาศนโยบายเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วยการชักชวนให้ออกมาทำกิจกรรมทางกาย อย่างเป็นประจำระหว่างสัปดาห์ นโยบายนี้เกิดขึ้นภายหลังการประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ เกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางกาย ภายหลังการประชุม ISPAH 2016 สิ้นสุดลง นับเป็นนโยบายที่น่าประทับใจ เพราะการริเริ่มของ พล.อ.ประยุทธ์ จะเป็นตัวอย่างให้กับรัฐบาลในอีกหลายๆ ประเทศ และสามารถกล่าวได้ว่า พล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้นำด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในระดับโลก ซึ่งองค์การอนามัยโลกทำงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงสาธารณสุขและ สสส. ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคต่างๆ ที่เกิดมาจากพฤติกรรม (NCDs)

ด้าน ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า การประชุม ISPAH 2016 ซึ่ง สสส. เป็นเจ้าภาพหลัก ร่วมกับสมาพันธ์นานาชาติด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางกาย กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร โดยองค์การอนามัยโลกเป็นผู้สนับสนุนหลัก ได้กำหนดให้มีปฏิญญากรุงเทพ หรือ Bangkok Declaration ที่ประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกกว่า 80 ประเทศ ประกาศเป็นมาตรการที่จะต้องไปขับเคลื่อนต่อ ซึ่งนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนั้น นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญและได้รับคำชื่นชมอย่างมากจากคนในวงการกิจกรรมทางกายและสุขภาพทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เพราะเป็นการส่งสัญญาณทางนโยบายที่ชัดเจนจากรัฐบาล

"การออกนโยบายที่ชัดเจนให้ทุกภาคส่วน รวมถึงโรงเรียน ชุมชนและท้องถิ่น มีนโยบายหรือแนวทางสนับสนุนพื้นที่ สิ่งอำนวยความสะดวก และกิจกรรมในการช่วยให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนนั้น เครื่องมือสำคัญคือ การมียุทธศาสตร์ชาติด้านกิจกรรมทางกาย ซึ่งขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ยกร่างรายละเอียดมาตรการสำคัญที่หน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ สามารถดำเนินการร่วมกันได้ ซึ่งจะนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุม ครม.ต่อไป" ผู้จัดการกองทุน สสส.กล่าว

"องค์การอนามัยโลก" ยกย่อง "บิ๊กตู่" ต้นแบบผู้นำปลุก ขรก.เพิ่มกิจกรรมทางกาย ลดเสี่ยงโรค NCDs หวังนานาชาติยึดเป็นแบบอย่าง ขณะที่ "ผจก.สสส." หนุนสาธารณสุขวางยุทธศาสตร์ชาติด้านกิจกรรมทางกาย เดินหน้าสร้างสุขภาพคนไทยดีทั่วหน้า 28 พ.ย. 2559 15:47 28 พ.ย. 2559 16:22 ไทยรัฐ