วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
รวมพลัง "รักษาแผ่นดินไทย"

รวมพลัง "รักษาแผ่นดินไทย"

  • Share:
สืบสานพระราชปณิธาน "พ่อของแผ่นดิน" วันนนทรีทรงปลูก-วันทรงดนตรี

“ขอฝากต้นไม้นี้ให้มหาวิทยาลัยและนิสิตช่วยกันรักษาให้ดี อย่าให้หงอย ขอฝากนิสิตทั้งหลาย ขอให้ช่วยกันรักษาตัวเองให้ดี และอย่าลืมว่าตัวเองนั้นจะอยู่กันได้ก็ด้วยแผ่นดินไทย ขอให้ช่วยรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วย คนไทยถ้าไร้แผ่นดินก็จะหงอยกันหมด อยู่กันไม่ได้ และเราก็ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นนนทรีจำนวน 9 ต้น พร้อมกับทรงดนตรีเป็นครั้งแรก เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 เวลา 15.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังคงดัง กึกก้องในหัวใจของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ และถือเป็นสิ่งมงคลสูงสุดที่ชาว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้น้อมเกล้าฯสืบสาน พระราชปณิธานตามพระราชดำรัสจะรักษาต้นนนทรีทรงปลูก ให้มีสุขภาพแข็งแรง รักษาตนเองให้เข้มแข็ง และรักษาแผ่นดินไทยไว้ด้วยศาสตร์แห่งแผ่นดิน อันประกอบด้วย ศาสตร์พระราชา ศาสตร์ชุมชน และ ศาสตร์สากล

ดร.จงรัก

นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2506 จนถึงปัจจุบัน ต้นนนทรีทั้ง 9 ต้น มีอายุ 53 ปีเต็ม เติบโตเป็นต้นไม้สูงใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางโดยเฉลี่ย 67.65 ซม. มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 17.94 เมตร มีพื้นที่เรือนยอดปกคลุม 193.6 ตารางเมตรต่อต้น นับว่าเป็นต้นนนทรีขนาดใหญ่ที่มีความสง่างามที่สุดในกรุงเทพมหานคร ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ย้อนรำลึกถึงวันประวัติศาสตร์ว่า

“วันประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และยังตราตรึงอยู่ในความทรงจำอย่างไม่มีวันจางหายไปจากจิตใจของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ทุกคนก็คือ วันที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปลูกต้นนนทรี จำนวน 9 ต้น และพระราชทานต้นนนทรีเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุม มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2506 เวลา 15.30 น. พร้อมกับทรงดนตรีเป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งแรก และทรงเป็นกันเองอย่างที่สุด ซึ่งมีนักดนตรีจากวง อ.ส.วันศุกร์ อาจารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยร่วมบรรเลงเพลงด้วย อาทิ ศาสตราจารย์ระพี สาคริก ซึ่งทำหน้าที่ ทั้งนักดนตรีและโฆษก, ม.ร.ว. เทพฤทธิ์ เทวกุล ทำหน้าที่โฆษก และ นายอวบ เหมะรัชตะ”

และหลังจากนั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนิน “เยี่ยมต้นนนทรี” ที่ทรงปลูกและ “ทรงดนตรี” สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ.2515 ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน รวม จำนวน 9 ครั้ง ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับลูกนนทรี

สำหรับความหมายของต้นนนทรีนั้น รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า “ต้นนนทรี คือ ต้นไม้พระราชทานประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องด้วยเป็นไม้ยืนต้น มีอายุยืนยาว มีใบเขียวตลอดทั้งปี ช่อดอกเป็นพวงระย้า ฝักไม่ยอมทิ้งต้น ทนทานทุก สภาพอากาศของเมืองไทย ซึ่งแสดงว่า นิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นั้น มีใจผูกพันอยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดมา และสามารถทำงานประกอบอาชีพได้ทุก แห่ง ทั้งในไร่นาป่าเขาทั่วทั้งประเทศไทย”

สำหรับวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 วันที่ระลึก “วันนนทรีทรงปลูก ดนตรีทรงโปรด สืบสานวันทรงดนตรี” ประจำปีนี้ เพื่อเป็นการรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปร มินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสมาคมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้แต่งเพลงถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดย ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร ผู้ประพันธ์เนื้อร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ ได้ประพันธ์บทเพลงใหม่ชื่อ “มหาราชกษัตริย์เกษตร” ซึ่งจะมีการบรรเลงและขับร้องเป็นครั้งแรกในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โดยเนื้อหาของเพลงกล่าวถึงพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช ด้านเกษตรศาสตร์ ทั้งศาสตร์แห่งแผ่นดิน ศาสตร์แห่งแผ่นน้ำ ทรงมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความยากจน โดยให้ประชาชนยึดหลักแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง บังเกิดความสุขความร่มเย็น ด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระองค์ท่าน ซึ่งเพลงนี้จะเป็นเพลงสำคัญของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และพสกนิกรชาวไทยต่อไป

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจ ได้แก่ การน้อมกราบสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การร้องเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ เพลงแสงเทียน เพลงชะตาชีวิต เพลงสายฝน เพลงอาทิตย์อับแสง เพลงในดวงใจนิรันดร์ เพลง Oh I Say เพลงสดุดีพระเกียรติ การฉายวีดิทัศน์บุคคลผู้อยู่ในเหตุการณ์ ขณะทรงปลูกต้นนนทรีและทรงดนตรี การบรรเลงและการขับร้องเพลง “มหาราชกษัตริย์ เกษตร” เพลงต้นไม้ของพ่อ การเดี่ยวแซกโซโฟนเพลงความฝันอันสูงสุด การขับเสภา “ภูมิพล” กษัตริยาลัย การเห่ “องค์ราชัน เสด็จสู่สวรรคาลัย” และการร่วมจุดเทียน (สีขาว) ยืนสงบนิ่ง และพร้อมใจกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อประกาศความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหา
ที่สุดมิได้ โดยมีวงดนตรีสากล KU Band KU Wind Symphony KU Chorus และชมรมนนทรีคอรัส

วันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ จึงถือเป็นวันสำคัญของลูกนนทรีทั้งหลาย และประชาชนชาวไทยทุกคนที่จะรวมพลังกัน ที่หอประชุมมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เวลา 16.00-19.00 น. เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่ “มหาราชกษัตริย์เกษตร”.

ทีมการศึกษา

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้