วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาคมธนาคารอาเซียน พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่บริบทใหม่ของ ศก.โลก

สมาคมธนาคารอาเซียน ผนึกกำลังบูรณาการภาคการเงินของภูมิภาค พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่บริบทใหม่ของเศรษฐกิจโลก-การเติบโตของ AEC ...

วันที่ 28 พ.ย. 59 นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทย เปิดเผยในงานสัมมนา ASEAN Banking Conference ครั้งที่ 21 และการประชุม ASEAN Banking Council Meeting ครั้งที่ 46 ภายใต้หัวข้อ “Enhancing and Strengthening the Roles of Regional ASEAN Banks in the context of growing the ASEAN Economic Community (AEC)” ซึ่งสมาชิกสมาคมธนาคารอาเซียน พร้อมสมาคมธนาคารไทย ร่วมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบททางการเงินของโลกและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ว่า ปัจจุบันภาคการเงินการธนาคารในภูมิภาคอาเซียนกำลังเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านสู่บรรทัดฐานใหม่ของเศรษฐกิจโลกอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันภายใต้เทคโนโลยี เช่น ฟินเทค (Fintech) ในภาคการเงินอย่างรวดเร็ว ตลอดจนหลักเกณฑ์ข้อบังคับใหม่ๆ ที่ถูกนำมาใช้ในการควบคุมกิจการของสถาบันการเงิน

การรวมตัวของนายธนาคารและนักการเงินจากประเทศอาเซียนในครั้งนี้ จึงเป็นการประชุมที่สำคัญอย่างยิ่ง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ในอนาคต และเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคการเงินในภูมิภาค ผ่านความร่วมมือที่แนบแน่นยิ่งขึ้น ด้วยแนวทางและเป้าหมายที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นั่นคือการยกระดับบริการทางการเงินให้สามารถรองรับศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการค้าและการส่งออกในภูมิภาคอาเซียนที่มีมูลค่าสูงถึง 2.27 ล้านล้านเหรียญสหรัฐฯ และมีการลงทุนจากต่างประเทศมากถึง 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ หลังจากเริ่มต้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่ปลายปี 2558 พร้อมใช้เครือข่ายที่แข็งแกร่งของสมาชิกสมาคมธนาคารอาเซียนส่งเสริมให้ภาคธุรกิจสามารถขยายฐานการค้าและการลงทุนระหว่างกันได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้าน ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวว่า โลกเรากำลังเผชิญกับ New Mediocre หรือ ภาวะเศรษฐกิจเติบโตเชื่องช้า ภาวะเงินเฟ้อต่ำ ส่งผลความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้บริโภค ในปัจจุบัน ผู้บริโภคต้องการความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินมากขึ้น คาดหวังให้ค่าบริการลดลง ในขณะเดียวกัน Non-bank ก็ก้าวเข้ามาเป็นผู้เล่นในภาคการเงินผ่านเทคโนโลยีฟินเทค ส่งผลให้ภาคการเงินการธนาคารต้องมีการปรับตัวขนานใหญ่ ซึ่งภูมิภาคอาเซียนก็ได้รับผลกระทบดังกล่าวเช่นกัน จึงจำเป็นที่ธนาคารในอาเซียนต้องร่วมมือกัน ทั้งในด้านการสร้างระบบ Cross–border Payment and Settlement หรือระบบการชำระเงินค่าสินค้าและบริการระหว่างประเทศให้เป็นระบบเดียวกัน รวมทั้งวิธีการคิดค่าบริการ

“ในด้านของความปลอดภัย ก็จำเป็นที่ต้องมีระบบในการป้องกันที่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ด้านการเงินแก่ผู้บริโภค ในส่วนของธนาคารเอง ต้องไม่พิจารณาเฉพาะผลประกอบการในระยะสั้น หากแต่ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดำรงอยู่บนจรรยาบรรณและรับผิดชอบต่อสังคม เพราะในที่สุดการตัดสินใจต่างๆ ของธนาคาร ก็สะท้อนมาจากค่านิยมขององค์กรนั่นเอง” ดร.วิรไท กล่าว

ทั้งนี้ การประชุม ASEAN Banking Council Meeting ครั้งที่ 46 จะมีขึ้นต่อเนื่องจนถึงวันที่ 30 พ.ย.59 

สมาคมธนาคารอาเซียน ผนึกกำลังบูรณาการภาคการเงินของภูมิภาค พร้อมรับการเปลี่ยนผ่านสู่บริบทใหม่ของเศรษฐกิจโลก-การเติบโตของ AEC ... 28 พ.ย. 2559 13:15 28 พ.ย. 2559 14:23 ไทยรัฐ