วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ลองผิดลองถูก

ลองผิดลองถูก

  • Share:

มีแนวโน้มยุบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือ ศชต. ให้ไปร่วมกับ บช.ภ.9 เป็นเรื่องที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ที่เคยอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เห็นถึงปัญหาได้ให้ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. คณะทำงานปฏิรูปโครงสร้างตำรวจดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยเร็วที่สุด

มีการเสนอยุบ บช.ศชต.บางส่วนไปร่วมเป็น บช.ภ.9 ตามเดิม แต่มีการปรับโครงสร้างภายในบางส่วน หน่วยใหม่ บช.ภ.9 รับผิดชอบ 7 จังหวัด แยกเป็นกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด มีจังหวัดสงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส บก.อำนวยการ

บก.สืบสวนสอบสวน 1 รับผิดชอบจังหวัด สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง และ บก.สืบสวนสอบสวน 2 รับผิดชอบจังหวัด ยะลา ปัตตานี นราธิวาส ศูนย์ฝึกอบรม และ กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษขึ้นตรงกองบัญชาการ มีศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 9 ส่วนหน้า หรือ ศปก.ภ.9 สน. รับผิดชอบงานความมั่นคง มีรอง ผบช.ภ.9 เป็นหัวหน้า

ยุบ บก.อก.ศชต.ไป 1 หน่วยงาน เพิ่ม 2 กองกำกับ คือ หน่วยเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด อยู่ในสังกัด บก.สส.2 และศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรภาค 9 ส่วนหน้า ดูแลเรื่องคดีความมั่นคง

เกลี่ยกำลัง ศชต.ตั้งเป็น บช.ตำรวจท่องเที่ยว สนองนโยบายรัฐบาล ต้องสรุปให้ทันเดือน ก.ค.2560

หลังจากจัดตั้ง บช.ศชต.แยกออกจาก บช.ภ.9 รับผิดชอบพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดยะลา นราธิวาส และปัตตานี ตั้งแต่ปี 2552 รองรับสถานการณ์เหตุความไม่สงบที่ยังไม่มีท่าทียุติลง เลยคิดว่าสิ่งที่ “ลองผิดลองถูก”

ไม่ได้ผลต้องปรับเปลี่ยนกันไป

การยกเลิก “นับวันทวีคูณ” ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้ตำรวจสมัครใจทำงานในพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากปัญหาเป็นช่องทางให้คนฉวยโอกาสใส่ชื่อ ไม่ลงพื้นที่ เป็นช่องแต่งตั้งข้ามหัวคนอื่น จนเป็นเรื่องร้องเรียนกันเอง

ปัญหา บช.ศชต.มีพื้นที่รับผิดชอบ 3 จังหวัด ทำให้การโยกย้ายสับเปลี่ยนกำลังพล ขยับไปพักทำได้แค่ในพื้นที่ 3 จังหวัด ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 โยกย้ายข้าม บช. มาช่วยตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดที่เสี่ยงภัย ได้ขยับออกมาอยู่พื้นที่ปลอดภัยสีเขียว สร้างขวัญกำลังใจ และตอบแทนผู้ที่เสียสละ ได้มาพักผ่อน

ได้หายใจหายคอกันบ้าง

อดีตที่ทำกันมาคำสั่งโยกย้ายข้าม บช.ได้ เป็นระบบเกลี่ยกำลังตำรวจให้สัดส่วนตำแหน่งที่เท่ากัน การมีคำสั่งห้ามโยกย้ายตำรวจข้าม บช.เป็นปัญหาความไม่เป็นธรรมในการแต่งตั้งตำรวจแต่ละหน่วยไม่เท่ากัน

ครั้งนี้คิดจะปรับโครงสร้างใหม่อีกรอบ ขอให้คำนึงถึงเรื่องสัดส่วนตำแหน่งของแต่ละหน่วย ตำรวจทุกหน่วยมีสิทธิได้เจริญก้าวหน้าในสัดส่วนเท่ากัน จะได้ลดปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน

เป็นเรื่องที่น่าจะทำตั้งนานแล้ว.

“เพลิงพยัคฆ์”
pluengpayak@thairath.co.th 

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้