วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
“ทับทิมสยาม” ส้มโอของดีลุ่มน้ำปากพนัง

“ทับทิมสยาม” ส้มโอของดีลุ่มน้ำปากพนัง

  • Share:

วันนี้พสกนิกรได้ประจักษ์หลายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วยชุบชีวิตเกษตรกรยากไร้ให้ยืนหยัดอยู่ได้โดยไม่เป็นภาระกับสังคม

อีกหนึ่งตัวอย่างที่ปรากฏเห็นผลแล้ว “โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จ.นครศรีธรรมราช ที่เกิดจากสายพระเนตรกว้างไกล ทรงเล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่การเกษตร อ.ปากพนัง

อย่างแรกต้องบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้ดีก่อน จึงจะเอื้อประโยชน์ต่อการปลูกพืชผลทางการเกษตร

หลังจากเดือนตุลาคม 2535 เป็นต้นมาที่มีการก่อสร้าง ประตูระบายน้ำอุทกวิภาชประสิทธิ์ ได้ช่วยเหลือคนในพื้นที่ลุ่มน้ำต่อเนื่องกันถึง 13 ครั้ง จนนำไปสู่การต่อยอดสร้างระบบส่งน้ำเข้าสู่ไร่นาเกษตรกรอย่างทั่วถึง

เกษตรกร “สวนส้มโอพันธุ์ทับทิมสยาม” ก็เป็นหนึ่งที่ได้รับอานิสงส์จากผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ ผลผลิตที่ออกมาจึงมีสีแดงฉ่ำสวย ส่วนรสชาติหวานกรอบ อร่อยถูกใจผู้บริโภค ราคาหน้าสวนเริ่มต้นสูงถึงลูกละ 250 บาท

คุณภาพแบบนี้นี่แหละ...จึงได้ขึ้นชั้นเป็นผลไม้ส่งออกสร้างชื่อและรายได้ให้ชาวปากพนังเรื่อยมา

เจ้าของสวนแห่งนี้ นายจิตรัตน์ ณ นคร ชาวสวนวัย 53 ปี ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เล่าว่า นอกจากอาชีพยกร่องทำสวนส้มโอ ยังเลี้ยงปลานิลพันธุ์จิตรลดาในร่องสวนส้มโอควบคู่ไปด้วย

ด้วยคุณสมบัติของแหล่งน้ำจืดจากธรรมชาติ จึงอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสารอาหาร จึงไม่จำเป็นต้องให้อาหารปลา ยิ่งไปกว่านั้นเนื้อปลานิลยังมีรสชาติอร่อยกว่าปลาเลี้ยง แถมไม่เหม็นกลิ่นสาบโคลนให้เสียอารมณ์

ทั้งหมดนี้เกิดมาจากต้นทุนปัจจัยการผลิตที่ต่ำเรี่ยดิน แต่ขายได้ราคาสูง ช่วยให้ชาวปากพนังลืมตาอ้าปากได้ ไม่ต้องทิ้งถิ่นฐานและครอบครัวไปทำงานไกลบ้าน ประโยชน์เต็มๆ ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้น

รากฐานสังคมคนท้องถิ่นก็พลอยเข้มแข็ง พูดจาปสาทะฉันมิตรไม่ เปราะบางแตกแยกเหมือนในเมือง

เป็นสิ่งที่พสกนิกรซาบซึ้งตรึงใจในน้ำพระทัย “ในหลวง” รัชกาลที่ 9 มหาราชผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่...!

ศุกรม กลางถิ่น /รายงาน

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้