วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ความจริงที่ยังแก้ไขไม่ได้

ความจริงที่ยังแก้ไขไม่ได้

โดย สายล่อฟ้า
29 พ.ย. 2559 05:01 น.
  • Share:

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พ.ย. ที่ผ่านมา ในรายการ “ศาสตร์พระราชา” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ได้กล่าวถึงประเด็นปัญหาของประเทศเอาไว้ 9 ประการ

แต่ผมขอหยิบยกนำมากล่าวถึง 2 ประการที่เป็นอุปสรรคและยังแก้ไขไม่ได้

1.ความเข้าใจและความร่วมมือของประชาชนและการทำงานของข้าราชการในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ชิดกันระหว่างข้าราชการกับประชาชนระดับล่าง

2.สิ่งที่เป็นปัญหากับประเทศไทย คนไทยในอดีตที่ผ่านมาคือสนใจในเชิงโครงสร้างน้อยเกินไป ทำให้มุ่งแต่แก้ปัญหาเล็กๆ ไม่ตรงจุด หรือเน้นมาตรฐานการบรรเทาความเดือดร้อน ซึ่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเดียว

ไม่ทำในเรื่องการเสริมสร้างความเข้มแข็งไปพร้อมๆกัน

ในประเด็นนั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะข้าราชการถือเป็นกลไกสำคัญในการบริหารประเทศไม่แค่ส่วนกลางเท่านั้น แต่มีอาณาบริเวณขอบเขตไปทั่วประเทศ

หากข้าราชการสามารถเชื่อมต่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนได้อย่างชัดเจนไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม จะทำให้สามารถถ่ายทอดความรู้ การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการหลอมรวมให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้

ทุกอย่างจะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะมีแผนร่วมกันอยู่แล้ว

ข้าราชการในแต่ละจังหวัดที่หน่วยงานของแต่ละกระทรวงประจำอยู่แล้วคือเป็นตัวแทนของรัฐบาลลงไปทำหน้าที่อย่างรอบด้านอยู่แล้ว

ปัญหาก็คือ เกิดช่องระหว่าง “ข้าราชการ–ประชาชน”

ถ้าข้าราชการดูแลเอาใจใส่ ทำงานด้วยความสัมพันธ์ใน 2 ส่วนนี้ให้ดี เมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาก็สามารถที่จะแก้ไขหรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้

อย่างเรื่องข้าว หากข้าราชการเข้าถึงปัญหาได้ก่อนด้วยข้อมูลและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ก็จะรู้ล่วงหน้าและหาทางแก้ไขก่อนที่จะเกิดเหตุได้

ยกตัวอย่างเพียงแค่เรื่องนี้ก็คงพอจะเห็นภาพได้ชัดเจน

หรืออีกเรื่องหนึ่งที่กล่าวถึงความสนใจที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นครั้งคราว แต่ไม่ได้ให้ความสนใจในด้านโครงสร้างน้อยเกินไป

ปัญหานี้อาจจะเกิดขึ้นด้วยปัจจัยหลายอย่างประกอบกัน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา ความไม่รู้ ไม่ได้มีการส่งเสริมเพื่อให้เกิดความรับรู้อย่างเป็นกระบวนการทางความคิด

ทุกอย่างจึงเป็นไปตามธรรมชาติแล้วแต่ใครจะสนใจมากน้อยแค่ไหน

ปมปัญหานี้อาจจะมาจากการเมืองไทยที่ไม่มีความต่อเนื่อง ไม่มีการปลูกฝังให้เกิดความรับรู้อย่างเป็นระบบ

รัฐบาลไม่มีความชัดเจนในเรื่องนโยบายและความต่อเนื่อง

กลายเป็นชาวบ้านต้องตกอยู่ภายใต้อิทธิพลท้องถิ่น อำนาจรัฐ อำนาจการเมือง ที่ใช้วิธีการคิดแทนทั้งหมด

พูดง่ายๆว่าไม่ได้มีการสอนหรือบอกกล่าวให้ได้รับรู้

เป็นอันว่าคิดแทนชาวบ้านทุกอย่างแล้วก็ยัดเยียดลงไปว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อีกทั้งยังไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นอย่างเปิดกว้าง

บางทีอาจจะพูดว่าต้องการให้ชาวบ้านเกิดคิดเป็นทำเป็น

เพราะมิฉะนั้นแล้วอาจจะไม่รับฟัง ไม่ยอมปฏิบัติตาม แข็งข้อ กระด้างกระเดื่อง จึงต้องกดหัวเอาไว้อย่างนั้น

แล้วก็หันมาใช้วิธีลด แลก แจก แถม เป็นการเอาใจเอาคะแนนด้วยคิดว่าแค่นี้ก็พอใจแล้วไม่ต้องคิดอย่างอื่นให้มากความ

เพราะกลัวว่า “ชาวบ้าน” จะฉลาดกว่าพวกตัวเองเดี๋ยวจะปกครองไม่ได้.

“สายล่อฟ้า”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้