วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วาระสำคัญ

วันนี้ (29 พฤศจิกายน 2559) เวลา 11.00 น. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นัดสมาชิกสนช.ทั้ง 250 คนเข้าประชุม “วาระสำคัญ” กันอย่างพร้อมเพรียง

เพื่อเตรียมพร้อม รอสัญญาณจากทำเนียบรัฐบาล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้แจ้ง “วาระสำคัญ” ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ในตอนเช้าวันเดียวกัน

หลังจากที่ประชุม ครม.พิจารณาเสร็จแล้ว รัฐบาลจะส่ง “วาระสำคัญ” ให้ประธาน สนช.นำเข้าที่ประชุม สนช.ลงมติเห็นชอบทันที เพื่อให้เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องครบถ้วนทุกขั้นตอนภายในวันเดียว

จากนั้นรัฐบาลจะแถลงรายละเอียด “วาระสำคัญ” ให้ประชาชนทราบต่อไป

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า นับแต่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ของชาวไทย ได้เสด็จสู่สวรรคาลัย เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา

ได้มีพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าจากทั่วประเทศ เดินทางไปกราบถวาย บังคมสักการะพระบรมศพ เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ด้วยความจงรักภักดีมากมายเป็นประวัติการณ์

เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าวันละ 40,000 คน

และยังมีพี่น้องประชาชนที่ต้องการเดินทางเข้ามาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อีกมากมายหลายล้านคน

“แม่ลูกจันทร์” ยกเครดิตให้รัฐบาล ที่สามารถจัดการรองรับพี่น้องประชาชนวันละกว่า 40,000 คน ให้ทยอยเข้าสักการะพระบรมศพได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว

ดีกว่าที่คาดไว้หลายเท่าตัว

ประกอบกับพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมสง่างาม

ทำให้สังคมโลกเห็นประจักษ์ว่า คนไทยจงรักภักดี เคารพเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างแน่วแน่มั่นคงไม่เสื่อมคลาย

อนึ่ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสู่สวรรคาลัย จะต้องอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงเป็นร่มฉัตรปกครองแผ่นดิน ตามกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์

และตามประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

“แม่ลูกจันทร์” ขออนุญาตนำข้อมูลที่ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีได้เคยอธิบายไว้มาฉายซ้ำอีกที

เริ่มจากรัฐบาลแจ้งไปยังสภานิติบัญญัติแห่งชาติว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวในพระบรมโกศ ทรงโปรดเกล้าฯสถาปนา “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” ทรงเป็น “องค์รัชทายาท” สืบราชสันตติวงศ์ ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 หรือเมื่อ 44 ปีที่ผ่านมา

เพื่อให้ที่ประชุม สนช.ลงมติรับทราบอย่างเป็นทางการ

จากนั้น รัฐบาลในนามประชาชนทุกหมู่เหล่าจะกราบบังคมทูลอัญเชิญ “องค์รัชทายาท” ทรงขึ้นครองราชย์ เป็น “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แห่งพระราชวงศ์จักรี”

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ปกครองพระราชอาณาจักรไทยสืบแทน พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระราชบิดา

เปลี่ยนผ่านสู่รัชกาลใหม่โดยสมบูรณ์

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ จะทรงลงพระปรมาภิไธยโปรดเกล้าฯ ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อเป็นสิริสวัสดิมงคลแก่ชาติบ้านเมือง และเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของอาณาประชาชน

ขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.

“แม่ลูกจันทร์”

28 พ.ย. 2559 10:06 30 พ.ย. 2559 10:06 ไทยรัฐ