วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทร. เตรียมรับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 6 ลำ เสริมเขี้ยวเล็บ

ทร.เตรียมรับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 6 ลำเสริมเขี้ยวเล็บ โดย ผบ.ทร.จะเป็นประธานในพิธีรับมอบ 30 พ.ย.นี้ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ 

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. น.อ.พาสุกรี วิลัยรักษ์ ผอ.กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ กล่าวว่า พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร.เป็นประธานในพิธีรับมอบเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุดใหม่ จำนวน 6 ลำลงน้ำ ในวันที่ 30 พ.ย.2559 เวลา 15.39 น. ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 4 เม.ย.59 นางปราณี อารีนิจ นายกสมาคมภริยาทหารเรือเป็นสุภาพสตรี ผู้ประกอบพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ณ อู่ต่อเรือบริษัท มาร์ซัน จำกัด

ทั้งนี้กองทัพเรือมีแผนจัดหาเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (ตกช.) จำนวน 10 ลำ เพื่อทดแทนเรือตรวจการณ์ชายฝั่งเดิม ที่ใช้ราชการมาเป็นเวลานานและจะปลดระวาง ประกอบด้วยเรือตรวจการณ์ชายฝั่งชุด เรือ ต.21 – ต.29 และชุดเรือ ต.211 - ต.212 ซึ่งเป็นเรือที่ได้รับการช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 – 2519 โดยก่อนหน้านี้ กองทัพเรือ ได้เคยว่าจ้างบริษัทมาร์ซัน จำกัด ในการสร้างเรือ ตกช. แบบเดียวกันนี้มาแล้ว จำนวน 3 ลำ (ต.228 – ต.230) โดยดำเนินการต่อแล้วเสร็จและส่งมอบให้กองทัพเรือเมื่อวันที่ 16 พ.ค.2556 ซึ่งสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี สำหรับเรือ ตกช. จำนวน 6 ลำ ที่จัดให้มีพิธีปล่อยเรือลงน้ำประกอบด้วยเรือ ต.232 เรือ ต.233 เรือ ต.234 เรือ ต.235 เรือ ต.236 และ เรือ ต.237

น.อ.พาสุกรี กล่าวว่า กองทัพเรือ ว่าจ้างบริษัท มาร์ซัน จำกัด ดำเนินการสร้างเรือเพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือภายในประเทศ และเป็นการประหยัดงบประมาณมากกว่าการจัดหาจากต่างประเทศและเข้าประจำการในกองเรือยามฝั่ง กองเรือยุทธการ มีภารกิจในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมทางทะเลและชายฝั่ง คุ้มครองเรือประมงและเรือพาณิชย์ ป้องกันและคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน รักษากฎหมายในทะเลตามอำนาจหน้าที่ที่กองทัพเรือได้รับมอบหมาย รวมถึงการถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์.

ทร.เตรียมรับเรือตรวจการณ์ชายฝั่ง 6 ลำเสริมเขี้ยวเล็บ โดย ผบ.ทร.จะเป็นประธานในพิธีรับมอบ 30 พ.ย.นี้ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ 28 พ.ย. 2559 08:49 28 พ.ย. 2559 10:30 ไทยรัฐ