วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ดูความพร้อมเปิด ห้องสมุดประชาชน

ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย น.ส.ปิยาภา ยิดชัง หัวหน้างานห้องสมุดประชาชน และ น.ส.สุดารัตน์ กล่ำดี นักจัดการงานทั่วไป จาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่ได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการและจัดตั้งเป็นลำดับที่ 100 ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.กำแพงเพชร และคณะ ได้ให้การต้อนรับและนำชม

สำหรับการดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนฯ ครั้งนี้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทาน พระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เจริญ พระชนมายุ 36 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2534 โดยพระราชทานนามว่า ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในปี พ.ศ. 2534 และได้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้การตกแต่งภายในได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และกำลัง อยู่ระหว่างตกแต่งปรับภูมิทัศน์ภายนอก การคัดแยก จัดหมวดหมู่หนังสือ ซึ่งจะขึ้นชั้นได้ช่วงเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งจะจัดนิทรรศการ เก็บรายละเอียดของแต่ละส่วน ให้สมบูรณ์แบบ พร้อมเปิดบริการอย่างเป็นทางการต่อไป.

ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย น.ส.ปิยาภา ยิดชัง หัวหน้างานห้องสมุดประชาชน และ น.ส.สุดารัตน์ กล่ำดี นักจัดการงานทั่วไป 28 พ.ย. 2559 07:12 28 พ.ย. 2559 07:43 ไทยรัฐ