วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ดูความพร้อมเปิด ห้องสมุดประชาชน

ดูความพร้อมเปิด ห้องสมุดประชาชน

  • Share:

ว่าที่ ร.อ.อาศิส เชยกลิ่น ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ พร้อมด้วย น.ส.ปิยาภา ยิดชัง หัวหน้างานห้องสมุดประชาชน และ น.ส.สุดารัตน์ กล่ำดี นักจัดการงานทั่วไป จาก สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ ได้มาตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” อ.เมือง จ.กำแพงเพชร ที่ได้รับพระราชานุญาตให้เข้าร่วมโครงการและจัดตั้งเป็นลำดับที่ 100 ของประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมี นางสาววราภรณ์ เร่งทอง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จ.กำแพงเพชร และคณะ ได้ให้การต้อนรับและนำชม

สำหรับการดำเนินการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนฯ ครั้งนี้เป็นไปตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทาน พระราชานุญาตให้ดำเนินโครงการจัดตั้งห้องสมุดประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสที่เจริญ พระชนมายุ 36 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2534 โดยพระราชทานนามว่า ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ในปี พ.ศ. 2534 และได้มีการจัดตั้งห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะนี้การตกแต่งภายในได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และกำลัง อยู่ระหว่างตกแต่งปรับภูมิทัศน์ภายนอก การคัดแยก จัดหมวดหมู่หนังสือ ซึ่งจะขึ้นชั้นได้ช่วงเดือนธันวาคมนี้ รวมทั้งจะจัดนิทรรศการ เก็บรายละเอียดของแต่ละส่วน ให้สมบูรณ์แบบ พร้อมเปิดบริการอย่างเป็นทางการต่อไป.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้