วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"รายงานวันจันทร์"-จาก รพ.คลอดบุตรสู่ศูนย์ผ่าตัดส่องกล้อง 45 ปี เจริญกรุงประชารักษ์

ภารกิจของกรุงเทพมหานครในการดูแลประชาชนชาวกรุงเทพฯ มีมากมายหลายภารกิจ แต่ภารกิจสำคัญในอันดับต้นๆ ภารกิจหนึ่ง คือ ภารกิจด้านการแพทย์ โดยปัจจุบัน กทม.มีโรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น 9 แห่ง

และเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา “โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” 1 ใน 3 โรงพยาบาลขนาดใหญ่ของ กทม.ได้ดำเนินการมาครบเป็นปีที่ 45...

“รายงานวันจันทร์” วันนี้ จะมาแนะนำโรงพยาบาลแห่งนี้ให้รู้จักกันยิ่งขึ้น

“ความเป็นมาของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” นพ.สุกิจ ศรีทิพยวรรณ ผอ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ เล่าว่า รพ.เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พ.ย.2514 เดิมชื่อ โรงพยาบาลคลอดบุตรบางคอแหลม ต่อมาปี พ.ศ.2519 ได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า “โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์” การดำเนินการของโรงพยาบาลมีความก้าวหน้าตามลำดับ ประชาชนเชื่อถือและไว้วางใจมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีจำนวนเตียง 434 เตียง บริการผู้ป่วยนอกมากที่สุดในโรงพยาบาลที่สังกัด กทม.ประมาณ 8 แสนคนต่อปี ผู้ป่วยใน 20,000 คนต่อปี

“ความโดดเด่นในการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล” นพ.สุกิจบอกว่า โรงพยาบาลบริการด้วยเทคโนโลยีทันสมัย มีมาตรฐานระดับสากล มีความเชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดผ่านกล้อง มีศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านโรคหัวใจ ศูนย์เวชศาสตร์การกีฬาและเวชศาสตร์การฟื้นฟู

นอกจากนี้ โรงพยาบาลได้ยกระดับเป็นโรงเรียนแพทย์เต็มรูปแบบ โดยมีนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมาฝึกปฏิบัติคลินิกชั้นปีที่ 4–6 อีกทั้งได้รับอนุมัติจากแพทยสภาให้เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน การฝึกอบรมบุคลากรในสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งฝึกอบรมแพทย์ระดับหลังปริญญาอีกด้วย ในส่วนนี้คือการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง เช่น การผ่าตัดด้วยกล้องทางนรีเวชกรรม ซึ่งเริ่มฝึกอบรมรุ่นแรกเมื่อปี 2554 “ที่ผ่านมาได้เปิดศูนย์ออทิสติกให้บริการดูแลรักษาเด็กกลุ่มพิเศษ ศูนย์ตรวจรักษาและผ่าตัดผ่านกล้อง ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจและหลอดเลือด หออภิบาลผู้ป่วยหนักไฟไหม้น้ำร้อนลวก คลินิกผู้สูงอายุ และหน่วยบริการฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน” นพ.สุกิจให้รายละเอียด

“แนวทางการพัฒนาการให้บริการของโรงพยาบาลในอนาคต” ผอ.รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ระบุว่า มี 5 ข้อที่จะปรับปรุงเพื่อเพิ่มมาตรฐาน คือ 1.พัฒนาการรักษาผู้ป่วยเฉพาะทางมากขึ้น 2.ปรับปรุงการให้บริการ เพิ่มความน่าเชื่อถือในการเข้ารับบริการทางการแพทย์ 3.ปรับปรุงกายภาพรองรับการเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง โดยปีนี้ได้รับงบประมาณจาก กทม.ก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของทีมแพทย์และพยาบาลให้ดียิ่งขึ้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ย.2562 4.พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งแพทย์ เภสัชกรรม กายภาพบำบัด ทันตกรรม และ 5.ดูแลบุคลากรให้มีความสุข

และในโอกาสครบรอบ 45 ปี ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้และสนับสนุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ชั้น 9 มูลนิธิโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ หรือโทร. 0-2289-7368.

ภารกิจของกรุงเทพมหานครในการดูแลประชาชนชาวกรุงเทพฯ มีมากมายหลายภารกิจ แต่ภารกิจสำคัญในอันดับต้นๆ ภารกิจหนึ่ง คือ ภารกิจด้านการแพทย์ โดยปัจจุบัน กทม.มีโรงพยาบาลในสังกัดทั้งสิ้น 9 แห่ง 28 พ.ย. 2559 03:14 28 พ.ย. 2559 03:17 ไทยรัฐ