วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ออมสินนำร่องปล่อยเงินกู้ผู้สูงวัย

ออมสินนำร่องปล่อยเงินกู้ผู้สูงวัย

  • Share:

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ภายในปีนี้ธนาคารออมสินจะเปิดให้บริการสินเชื่อ Reverse Mortgage (RM) หรือสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป นำที่อยู่อาศัยที่ตนมีกรรมสิทธิ์และปลอดหนี้ นำมาเป็นรายได้ในการดำรงชีวิต เพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อลูกหลาน

“รูปแบบและวิธีการปล่อยกู้ RM ไม่ได้มีอะไรยุ่งยาก แต่เนื่องจากสินเชื่อดังกล่าวเป็นการให้บริการรูปแบบใหม่ ยังไม่มีธนาคารพาณิชย์รายใดเปิดให้บริการ ธนาคารออมสินจึงนำ RM ไปให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจาก ธปท.เป็นหน่วยที่กำกับดูแลธนาคารเฉพาะกิจภายหลังจากที่กระทรวงการคลังโอนภารกิจไปให้แล้ว”

สำหรับรูปแบบการปล่อยสินเชื่อ RM นั้น จะดำเนินการตรงข้าม กับสินเชื่อที่ปล่อยกู้เพื่อซื้อบ้านในปัจจุบัน ที่ผู้กู้ต้องผ่อนชำระหนี้เงินและดอกเบี้ยจนครบสัญญา และเมื่อผ่อนชำระหนี้ครบแล้ว กรรมสิทธิ์ถึงจะตกอยู่กับเจ้าของบ้าน แต่ในกรณีของ RM เมื่อผู้กู้เอาบ้านและที่ดินมาจดจำนองกับธนาคารออมสินแล้ว ธนาคารจะเป็นผู้จ่ายเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่เจ้าบ้านจนกว่าเจ้าของบ้านจะเสียชีวิต

นายชาติชายกล่าวอีกว่า การปล่อยให้กู้ RM ธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือเอ็มอาร์อาร์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 4-5% ต่อปี โดยจะปล่อยกู้ในสัดส่วน 70% ของราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กล่าวคือ บ้านราคา 1 ล้านบาท จะปล่อยกู้ไม่เกิน 700,000 บาท โดยธนาคารจะจ่ายทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยให้แก่ผู้กู้ทุกเดือนจนกว่าจะเสียชีวิต และเมื่อผู้กู้เสียชีวิต ธนาคารจะเปิดโอกาสให้ทายาทซื้อคืนก่อนเป็นอันดับแรก แต่หากทายาทไม่สนใจที่จะซื้อธนาคารจะนำที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาด และเงินส่วนที่เหลือจะคืนให้กับทายาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้