วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งร่างระเบียบเทียบวุฒิ ป.ธ.

ดร.บุญเลิศ โสภา ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้ พศ.นำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.... กลับมาหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อีกครั้ง เกี่ยวกับมาตรา 25 การเทียบวุฒิของผู้จบเปรียญธรรม (ป.ธ.) ประโยคต่างๆนั้น ทางคณะทำงานได้หารือร่วมกันและมีมติให้ร่างระเบียบคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมว่าด้วยการศึกษาวิชาสามัญตามเกณฑ์มาตรฐานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ขึ้น โดยจะกำหนดชัดเจนว่า เกณฑ์ผู้ที่จบ ป.ธ.ตามร่าง พ.ร.บ.นี้จะต้องศึกษาวิชาสามัญเพิ่มเติมตามเกณฑ์ สกอ. และคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรมกำหนด จึงจะสามารถเทียบวุฒิได้ เมื่อร่างระเบียบดังกล่าวเสร็จจะส่งให้นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำหารือกับ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ และ สกอ.พิจารณา.

ดร.บุญเลิศ โสภา ผอ.กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมายให้ พศ.นำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.... กลับมาหารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) อีกครั้ง 28 พ.ย. 2559 02:11 28 พ.ย. 2559 02:20 ไทยรัฐ