วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ยะใส' ห่วงวิกฤติพรรคฯ หวั่นคนเมิน เหตุเขียน ก.ม.ไม่ถ่ายโอนอำนาจ

"สุริยะใส" แนะ กรธ.ต้องทำให้ ป.ป.ช.เป็นเจ้าของพรรค ไม่ใช่เป็นของประจำตระกูล ห่วงวิกฤติพรรคการเมือง คนไม่สนเป็นสมาชิกพรรค หันมามุ่งสร้างการเมืองทางตรงมากขึ้น

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 59 นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวถึงข้อถกเถียงในการยกร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ว่า ยังเน้นย้ำเรื่องกลไกลและระเบียบวิธีมากเกินไป ยังไม่ได้พูดกันถึงว่าเราคาดหวังอะไรจากพรรคการเมือง และเราจะไม่ทำให้พรรคการเมืองเป็นเพียงเครื่องมือทางอำนาจของกลุ่มธุรกิจการเมืองได้อย่างไร ทั้งนี้ ต้องยอมรับความจริงกันว่า ตั้งแต่ประเทศไทยมีพรรคการเมืองมา เรายังไม่เห็นการต่อสู้กันในทางนโยบายหรืออุดมการณ์ที่เด่นชัด และยังไม่เห็นลักษณะที่เป็นสถาบันของพรรคการเมือง ที่เป็นศูนย์รวมในการสะท้อนความเห็นและความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ฉะนั้นการออกแบบร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง จะต้องมุ่งทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันทางการเมือง ที่สามารถพัฒนาประชาธิปไตยได้อย่างต่อเนื่อง และทำหน้าที่แก้วิกฤติการณ์ทางการเมืองให้ได้ ซึ่งเรื่องใหญ่ที่สุดคือเราจะทำให้สมาชิกพรรคหรือประชาชน มีความเป็นเจ้าของพรรคได้อย่างไร

รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวต่อว่า การคิดเรื่องสมาชิกพรรคและสาขา ในระยะเริ่มต้นตั้งพรรคการเมืองนั้น ไม่ใช่เรื่องต้องใช้สมาชิกหรือสาขาพรรคจำนวนมากหรือน้อยจำนวนเท่าไรดี แต่ต้องทำให้การหาสมาชิกและสาขาพรรคเป็นเสาหลักสำคัญของการสร้างพรรค ที่เป็นสถาบันและสมาชิกร่วมกันเป็นเจ้าของ ซึ่งจริงๆ ใน พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับก่อนหน้านี้ ก็พยายามวางหลักการที่ดีไว้ และ กรธ.ควรพิจารณา คือ ให้แต่ละพรรคมีกรรมการจัดทำนโยบายพรรค กรรมการคัดเลือกผู้สมัคร และกรรมการส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในพรรค แต่ในทางปฏิบัติกลับทำอะไรไม่ได้จริง เพราะพรรคการเมืองเกือบทั้งหมดมีเจ้าของคนเดียวหรือตระกูลเดียว

"ถ้า พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมืองไม่สมามารถถ่ายโอนความเป็นเจ้าของพรรคการเมือง จากที่เป็นเพียงสมบัติประจำตระกูลมาเป็นเวทีทางการเมือง ที่ประชาชนเป็นเจ้าของได้จริงๆ ความสำคัญของพรรคการเมืองจะหายไป คนจะไม่สนใจเป็นสมาชิกและการเมืองที่ไม่ผ่านพรรคการเมืองจะมีความสำคัญมากขึ้น" นายสุริยะใส กล่าว

"สุริยะใส" แนะ กรธ.ต้องทำให้ ป.ป.ช.เป็นเจ้าของพรรค ไม่ใช่เป็นของประจำตระกูล ห่วงวิกฤติพรรคการเมือง คนไม่สนเป็นสมาชิกพรรค หันมามุ่งสร้างการเมืองทางตรงมากขึ้น 27 พ.ย. 2559 16:26 27 พ.ย. 2559 16:47 ไทยรัฐ