วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นักวิชาการ แนะ กกต.ยุคใหม่ทำงานเชิงรุก ชี้ ก.ม.พรรคฯ ไม่ตอบโจทย์

นักวิชาการ หนุนแนวคิดผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชี้ ก.ม.พรรคการเมือง ยังไม่ตอบโจทย์ เหตุเพราะเปิดช่องนายทุนแทรกแซงภายใน

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 59 นายยุทธพร อิสรชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึง ร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรรคการเมือง ของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญว่า จุดเด่นของร่าง พ.ร.บ.นี้ คือเรื่องการจัดตั้งพรรคที่ทำได้ง่ายขึ้น แต่ปัญหาคือการส่งเสริมให้พรรคเติบโตยังไม่ตอบโจทย์ที่ควรจะเป็น และไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากกฎหมายเดิมมากนัก นี่จะเป็นสาเหตุให้พวกนายทุนหรือกลุ่มทุนเข้ามาแทรกแซงการทำงานในพรรคได้ เพราะการจัดกิจกรรมต่างๆ ต้องใช้เงิน และบุคคลเหล่านั้นเองก็ต้องการหาช่องทางเข้าสู่การเมืองด้วย นอกจากนี้ การที่จะให้พรรคการเมืองเข้มแข็ง ต้องมาจากการส่งเสริมของภาคประชาสังคมและภาคประชาชน นั่นคือหัวใจหลัก ส่วนกฎหมายที่บังคับใช้ต้องส่งเสริมให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้น แต่ไม่ใช่ไปสั่งให้มันเกิดขึ้น

นายยุทธพร กล่าวอีกว่า ส่วนร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย กกต. ตนคิดว่า กกต.ยุคใหม่ต้องทำงานในเชิงรุก ไม่ใช่ทำงานเชิงรับ นั่งรอคนมายื่นเรื่องร้องเรียนแบบเก่า รวมทั้งต้องจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตยแก่ประชาชนด้วย เพราะเมื่อประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ก็จะสามารถช่วยเรื่องการตรวจสอบ เป็นเสมือนเกราะคุ้มกันให้ประเทศ ไม่ตกเป็นเครื่องมือของใคร ส่วน กกต.จังหวัด ตนคิดว่าควรจะจัดตั้งเป็นองค์กรเฉพาะกิจ จัดเฉพาะเมื่อมีการเลือกตั้ง สลับสับเปลี่ยนกันไป ไม่ใช่มีอยู่แบบถาวร ซึ่งแนวคิดเรื่องผู้ตรวจการเลือกตั้งของ กรธ.ก็ดูเหมาะสมดี.

นักวิชาการ หนุนแนวคิดผู้ตรวจการเลือกตั้ง ชี้ ก.ม.พรรคการเมือง ยังไม่ตอบโจทย์ เหตุเพราะเปิดช่องนายทุนแทรกแซงภายใน 27 พ.ย. 2559 16:15 27 พ.ย. 2559 17:04 ไทยรัฐ