Thairath Logo
กีฬา

แผ่นดินพ่อพระราชทาน สร้างทายาทวิศวะกรชาวนา

Share :

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พระราชทานที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ให้สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรไม่มีที่ทำกินได้เช่าทำกิน เป็นครั้งแรก เมื่อปี 2518 หลังมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

จากชีวิตไร้ที่ทำกิน วันนี้ที่ดินเช่า 20 ไร่ ไร่ละ 10 บาทต่อปี ใน ต.ช้างใหญ่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ นางแป้น พงษ์สิทธิผล ได้รับพระราชทานมาเมื่อกว่า 40 ปีก่อน และตกทอดมาสู่ทายาทรุ่นที่ 3 ไม่เพียงทำให้ครอบครัวนี้ ได้มีกินมีใช้เท่านั้น ที่ดินแปลงนี้ยังช่วยให้ลูกหลานได้เรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

“ผมถือเป็นทายาทรุ่นที่ 3 ที่ได้มรดกทำกินต่อคุณยายและแม่ ทุกวันนี้ทุกคนมีความภาคภูมิใจ และถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่ได้ทำกินบนแผ่นดินพระราชทานจากพ่อหลวง ไม่เพียงแต่มีที่ทำกิน อยู่อาศัยเรายังได้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ ของพระองค์เข้ามาทำการเกษตร ทำให้ที่ดินแปลงนี้กลายเป็นศูนย์เรียนรู้ฯ เกษตรผสมผสาน ที่ปัจจุบันต่อยอดรวมตัวเป็นกลุ่มสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินช้างใหญ่ จำกัด มีโรงสีพระราชทาน ข้าวแบรนด์ของตัวเอง และผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม”

นพดล สว่างญาติ ทายาทรุ่นที่ 3 เล่าถึงศูนย์เรียนรู้ฯ จากที่ดินพระราชทาน...หลังจากเรียนจบเมื่อปี 2547 ทำงานบริษัทเอกชนมา 8 ปี จากนั้นมองว่า ทำงานมานาน แม้จะได้เงินเดือนสูง ได้แต่ทำให้คนอื่นรวย จึงตัดสินใจลาออกมาเป็นเจ้านายตัวเอง ช่วยพ่อแม่ทำนา นำประสบการณ์จากการทำงานมาประยุกต์ใช้กับการทำนา

“การมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ไม่ต้องปรับอะไรมาก เพราะเคยช่วยพ่อแม่มาก่อนแล้ว แต่ต้องมาเพิ่มในส่วนที่เกษตรกรค่อนข้างขาดไปคือ การบริหารจัดการ และการตลาดเข้าไป เน้นบริหารจัดการอย่างเป็นระบบแบบบริษัทเอกชน ประยุกต์ความรู้ใหม่ คิดนอกกรอบ นำภูมิปัญญาชาวบ้านมาต่อยอดพัฒนาไปสู่การลดต้นทุน เพิ่มรายได้”

อดีตวิศวกรผู้ผันตัวเองมาเป็นชาวนา ฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่...เกษตรกรยุคใหม่ต้องรู้ตัวเองว่าทำอะไร มีตลาดไหม ต้องรู้ว่าผู้บริโภคต้องการอะไร แล้วทำของคุณภาพ สำคัญกว่าคือต้องรู้จริงในอาชีพของตัวเอง รู้ว่าข้าว 1 ต้น มีกี่รวง แต่ละรวงมีกี่เมล็ด เพื่อให้รู้ผลผลิตตัวเอง และต้องไม่ทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว ต้องเรียนรู้จากคนที่ทำสำเร็จ ให้กลายเป็นแรงผลักดัน ไม่ใช่ริษยาคนที่ทำอะไรสำเร็จ

ด้วยแนวความคิดนี้ ทำให้ นพดล คิดค้นวิธีการยืดอายุเชื้อราบิวเวอเรีย และเมตาไรเซียม ซึ่งเป็นเชื้อราควบคุมและกำจัดโรคแมลงเกือบทุกชนิดในพืช จากเดิมเก็บได้เพียง 15 วัน กลายมาเป็น 2 ปี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อนชาวนา ลดการใช้สารเคมีจากภายนอก ชาวนาพึ่งพาตัวเองได้ อย่างมีศักดิ์ศรี ไม่ต้องแบมือขอใครเหมือนดั่งพระราชประสงค์ของพระองค์ท่าน.

กรวัฒน์ วีนิล

อ่านเพิ่มเติม...
ข่าวเกษตรพ.ร.บ.ปฏิรูปที่ดินเกษตรที่ดินพระราชทานที่ดินทำกินนพดล สว่างญาติ