วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ใช้แป้นพิมพ์ ตรวจอัมพาตแบบสั่น

ผู้สูงอายุที่ยังใช้คอมพิวเตอร์ได้ ยังกดแป้นพิมพ์อยู่ อาจได้ประโยชน์จากมันมากยิ่งกว่าคนในวัยอื่น เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์วิธีที่สามารถตรวจวัดอาการของผู้ป่วยโรคอัมพาตแบบสั่น โดยการวัดแรงกด ที่กดลงบนแป้นพิมพ์

โรคนี้ยังไม่มีหนทางรักษาให้หายขาดได้ คงรักษาได้แค่บรรเทาทุเลาความรุนแรงของอาการ และในการตรวจรักษานั้น แพทย์จำเป็นจะต้องติดตามดูอาการผู้ป่วยถึงที่บ้านเป็นสำคัญ

นักวิจัยของสถาบันเทคโนโลยี แมสซาชูเสตต์ ได้ค้นพบวิธีติดตามความก้าวหน้าของโรค จากการใช้แป้นพิมพ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการพิมพ์อีเมลปรับสถานะของเฟซบุ๊ก โดยการติดตามเฝ้าดูการกดและปล่อยแป้น ทำให้สามารถทราบอาการของผู้ป่วยได้.

ผู้สูงอายุที่ยังใช้คอมพิวเตอร์ได้ ยังกดแป้นพิมพ์อยู่ อาจได้ประโยชน์จากมันมากยิ่งกว่าคนในวัยอื่น เนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์วิธีที่สามารถตรวจวัดอาการของผู้ป่วยโรคอัมพาตแบบสั่น 27 พ.ย. 2559 13:17 27 พ.ย. 2559 13:18 ไทยรัฐ