วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

‘นพ.ปิยะสกล’ นำ ขรก.ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบ 98 ปี สาธารณสุขไทย

“นพ.ปิยะสกล” นำ ขรก.กระทรวงสาธารณสุข สักการะพระราชานุสาวรีย์กรมพระยาชัยนาทฯ ทำบุญวันครบรอบสถาปนา สธ. ครบรอบ 98 ปี พร้อมปลูกต้นไม้สมุนไพร ไม้ยืนต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.9" ...

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 59 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยอธิบดีกรม คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ข้าราชการ ผู้แทนหน่วยงาน ทำพิธีวางพานพุ่มถวายสักการะ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข ครบปีที่ 98 และประกอบพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับไปแล้ว รวมถึงปลูกต้นไม้สมุนไพร ไม้ยืนต้น อาทิ สมอไทย ฝาง พระเจ้าห้าพระองค์ สำรอง จันทร์แดง มะหาด จันทร์แปดกลีบ พญายา เป็นต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเดินตามพระราชดำรัส ทั้งนี้ นพ.ปิยะสกล ได้ปลูกต้นพญายา หรือทานาคา ซึ่งมีสรรพคุณขับลม บำรุงหัวใจ ดับพิษร้อน บำรุงกำลัง
 
นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า เมื่อปี 2461 พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาการสาธารณสุขไทยขึ้นเป็นครั้งแรก และทรงแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนตั้งเป็นกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2485 ต่อมา คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติวันที่ 18 ส.ค. 2509 กำหนดให้วันที่ 27 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข จากนั้นได้รับพระมหากรุณาธิคุณในวโรกาสที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธาน พิธีเปิดที่ทำการกระทรวงสาธารณสุขแห่งใหม่ ที่ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2540 ดังนั้นในปีนี้มีอายุครบ 74 ปี และครบ 98 ปีของการสาธารณสุขไทย นอกจากนี้ยังได้น้อมนำพระราชดำรัสพระองค์ท่านยึดเป็นค่านิยมองค์กรคือ 1. เป็นนายตัวเอง มีภาวะผู้นำที่ดี เอาชนะโลภ โกรธ หลง ให้ได้ 2. เร่งสร้างสิ่งใหม่ ทั้งนโยบาย นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 3. ใส่ใจ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการทำงาน และ 4. อ่อนน้อมถ่อมตน ปฏิบัติตัวใช้คำพูดที่ดี เพื่อให้ประชาชนได้ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

“นพ.ปิยะสกล” นำ ขรก.กระทรวงสาธารณสุข สักการะพระราชานุสาวรีย์กรมพระยาชัยนาทฯ ทำบุญวันครบรอบสถาปนา สธ. ครบรอบ 98 ปี พร้อมปลูกต้นไม้สมุนไพร ไม้ยืนต้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล "ในหลวง ร.9" 27 พ.ย. 2559 12:36 27 พ.ย. 2559 14:19 ไทยรัฐ