วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
โพลชี้ คนไทยยึดแบบอย่าง ‘ในหลวง ร.9’ ใช้ชีวิตประหยัดพอเพียง

โพลชี้ คนไทยยึดแบบอย่าง ‘ในหลวง ร.9’ ใช้ชีวิตประหยัดพอเพียง

  • Share:

สวนดุสิตโพล เผยความเห็น ปชช.ทั่วไทย เรื่อง "สิ่งที่ประชาชนยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจาก "ในหลวง ร.9" อันดับ 1 ประหยัด ใช้ชีวิตแบบพอเพียง รองลงมา เสียสละ อดทน ถัดมาคือ มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร...

เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 59 สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจำนวน 1,608 คน จากทั่วประเทศ เรื่อง "สิ่งที่ประชาชนยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตจากในหลวง ร.9" พบว่าอันดับที่ 1 ร้อยละ 94.78 ระบุ ประหยัด ใช้ชีวิตแบบพอเพียง ร้อยละ 86.38 ระบุ เสียสละ อดทน ร้อยละ 80.22 มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ร้อยละ 70.34 ทำความดี เป็นคนดีของสังคม ร้อยละ 68.10 มีความซื่อสัตย์ สุจริต ร้อยละ 67.35 รักและสามัคคี มีน้ำใจต่อกัน ร้อยละ 66.98 กตัญญูต่อบิดามารดา รักครอบครัว ร้อยละ 62.31 มีสติ ใช้ปัญญา ร้อยละ 59.89 ปลูกต้นไม้ ปลูกป่า รักษาสิ่งแวดล้อม และร้อยละ 58.02 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้