วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สำนักการศึกษา

www.bangkokeducation.in.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (สนศ.) มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการจัดการศึกษาของกรุงเทพมหานคร พัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา พัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เสริมสร้างความปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพของเด็กและเยาวชนให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน

แนะนำ สนศ. ประวัติ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ นโยบาย/วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ส่วนราชการ โรงเรียนในสังกัด รวมรายชื่อและเว็บไซต์ของโรงเรียนในสังกัด สนศ. โดยแบ่งแยกตามสำนักงานเขต บทความ รวมบทความวิชาการ บทความวิจัย และนอกจากนั้น ยังมี ข้อมูลสถิติ ข่าว/กิจกรรม บริการ สนศ. วีดิทัศน์ ฯลฯ...

27 พ.ย. 2559 10:16 27 พ.ย. 2559 10:16 ไทยรัฐ