วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สัญญาจากนายกรัฐมนตรี

ต้องถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ เมื่อนายกรัฐมนตรียืนยันว่าจะเดินตามโรดแม็ป หรือตารางทำงานที่วางไว้ นำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์และโปร่งใส เหมือนกับทุกประเทศ ขอให้เชื่อมั่นว่าตนจะพาประเทศเดินไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ก็ยืนยันว่าจะมีการเลือกตั้งในปี 2560

เป็นคำสัญญาที่ยืนยันว่านายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผู้กุมอำนาจการปกครองประเทศ ยังเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกฝังและพัฒนาประชาธิปไตย แม้ว่าที่ผ่านๆมา ประชาธิปไตยไทยจะถูกหลายฝ่ายโจมตีในด้านเลวร้าย ก็เพราะเป็นประชาธิปไตยแค่การเลือกตั้ง

การที่ผู้นำประเทศมีความเลื่อมใส ศรัทธา เชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่เหมาะสมของประเทศ และเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยแก้ปัญหาของประเทศได้ เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ประชาธิปไตยมั่นคง ตัวอย่างที่สำคัญได้แก่ เกาหลี ใต้ ซึ่งมีประชาธิปไตยหลังไทยหลายสิบปี หรือแม้แต่พม่า ซึ่งเพิ่งจะมีเลือกตั้งเสรีครั้งแรกในกว่า 50 ปี

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวว่าไม่ได้ปฏิเสธประชาธิปไตย และสัญญาว่าจะนำพาประเทศ สู่การเป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ นายกรัฐมนตรีเคยพูดในรายการ “คืนความสุขฯ” แสดงความชื่นชมต่อบทวิเคราะห์การเมืองของต่างประเทศ ที่พูดถึงสาเหตุความล้มเหลวของประเทศ ส่วนใหญ่มาจากปัจจัยทางการเมือง มากกว่าเศรษฐกิจ

บทวิเคราะห์ระบุว่า การผูกขาดทางการเมือง เป็นต้นตอของการไร้เสถียรภาพของบ้านเมือง และเสนอแนะแนวทางแก้ไข ด้วยการสร้างระบบการเมืองที่มีการถ่วงดุล การส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้มแข็ง ด้วยการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมือง เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันประเทศ รวมทั้งการให้ความสำคัญต่อนิติรัฐ เน้นเรื่องกฎหมายและต่อต้านการทุจริต

บทวิเคราะห์ดังกล่าว เป็นแนว ความคิดประชาธิปไตยที่ก้าวหน้า ไม่ได้ติดกับดัก “การเลือกตั้ง” เพียงอย่างเดียวและอ้างว่าผู้ที่มาจากเลือกตั้งมีอำนาจสิทธิ์ขาดจะทำอะไรก็ได้ โดยไม่ต้องคำนึงถึงหลักนิติธรรม ที่ยึดถือกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่คำนึงถึงระบบการเมืองที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล และการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของประชาชน

เมื่อรัฐบาลและ คสช. ยืนยันว่าจะนำประเทศสู่ความเป็นประชาธิปไตยภายในเวลาที่ไม่นานจนเกินรอ หวังว่าคนไทยทุกฝ่ายจะร่วมกันสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย โดยยึดมั่นในประชาธิปไตยอย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวหรือว่อกแว่กวอแว แม้ประชา-ธิปไตยไทยจะล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอด แต่ล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นและเดินหน้าต่อไป.

27 พ.ย. 2559 08:32 27 พ.ย. 2559 08:32 ไทยรัฐ