วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อย่าชะล่าใจ

อย่าชะล่าใจ

  • Share:

ดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงพลิกผันรวดเร็ว

ช่วงต้นปีนี้ประเทศไทยโดนวิกฤติภัยแล้งโจมตีสะบักสะบอม แล้งที่สุดในรอบ 30 ปี แล้งจนน้ำหมดเขื่อน แล้งจนไม่มีน้ำทำนา

แต่วันนี้วิกฤติภัยแล้งเก็บฉากกลับบ้านไปแล้วอย่างสิ้นเชิง

ประเทศไทยมีปริมาณน้ำสำรองทะลุ 50,000 ล้าน ลบ.เมตร หรือ 72 เปอร์เซ็นต์ ของปริมาณความจุเขื่อนรวมกัน

พูดแบบสั้นๆง่ายๆคือ...สบายแฮ

“แม่ลูกจันทร์” ขออนุญาตรายงานสถานการณ์ล่าสุด เริ่มจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนใหญ่ที่สุดของประเทศไทย วันนี้มี ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้นเป็น 54 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้นอีก 2 เท่าจากช่วงต้นปี

เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนยักษ์อันดับ 2 มีปริมาณน้ำสำรองแล้ว 81 เปอร์เซ็นต์

เขื่อนอุบลรัตน์เก็บนํ้าเต็มล้น 104 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนจุฬาภรณ์ มีปริมาณน้ำสำรองแล้ว 97 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนป่าสัก
ชลสิทธิ์ มีน้ำล้นสต๊อกแล้ว 101 เปอร์เซ็นต์ เขื่อนแควน้อยน้ำบานไปถึง 102 เปอร์เซ็นต์ และเขื่อนขุนด่านปราการชล มีน้ำเต็มความจุแล้ว 99.99 เปอร์เซ็นต์

สมมติว่าถ้าปีหน้า 2560 ไม่มีฝนตกใส่เขื่อนแม้แต่หยดเดียว

เรายังมีน้ำเพียงพอใช้ไปได้ ตลอดปี โดยไม่ต้องอนาทรร้อนใจ

“แม่ลูกจันทร์” กราบเรียนว่า ผลจากสถานการณ์น้ำที่พลิกผันจากร้ายกลายเป็นดี ทำให้รัฐบาล “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” สามารถวางแผนจัดสรรการใช้น้ำของประเทศในปีหน้า และปีโน้นได้อย่างสะดวกโยธิน

มีปริมาณน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภค การเพาะปลูก การรักษาระบบนิเวศ การคมนาคม ผลักดันน้ำเค็ม และลอยกระทง ฯลฯ อย่างเหลือเฟือ

แต่...แต่โปรดอย่าชะล่าใจ เพราะฝนฟ้ายุคนี้ไม่มีความแน่นอน

ปีนี้ฝนตกชุก แต่ปีหน้า และปีโน้น ประเทศไทยอาจเผชิญภัยแล้งวินาศสันตะโร

ประกอบกับความต้องการใช้น้ำของประเทศเพิ่มขึ้นๆทุกปีๆรัฐบาลจึงต้องเร่งทำแผนยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อรับประกันความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีทรัพยากรน้ำเพียงพอความต้องการใช้ในระยะยาว

“แม่ลูกจันทร์” ชี้ว่าอีก 10 ปีจากนี้ไป ประเทศไทยต้องเพิ่มปริมาณน้ำสำรองอีก 20 เปอร์เซ็นต์

หรือต้องเก็บน้ำเพิ่มอีก 13,000 ล้าน ลบ.เมตรต่อปี

หรือเท่ากับปริมาณน้ำเต็มความจุเขื่อนภูมิพล

เรื่องนี้ถูกบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์น้ำของรัฐบาลระยะ 12 ปี (พ.ศ.2558 ถึง พ.ศ.2569) ซึ่งเริ่มเดินหน้าเต็มตัวตั้งแต่ปีที่ผ่านมา เช่น...

1,เร่งพัฒนาระบบประปาชนบทใน 7,490 หมู่บ้านทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยมีน้ำประปาสะอาดบริโภคทุกครัวเรือนใน 1 ปี

2,ขยายพื้นที่ชลประทานจาก 30 ล้านไร่ เพิ่มอีก 18 ล้านไร่ เป็น 48 ล้านไร่ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน

3,เพิ่มปริมาณน้ำสำรองอีก 40,000 ล้าน ลบ.เมตร เพื่อให้ประ-เทศไทยมีน้ำเพียงพอใช้ในระยะยาว ฯลฯ

บัดนี้ ผ่านไปแล้ว 1 ปี และกำลังจะผ่านไปอีก 1 ปีรวมเป็น 2 ปี ยังมองไม่เห็นความคืบหน้าเป็นรูปธรรม

รัฐบาลอัดฉีดงบลงทุนไปแล้วไม่ใช่น้อยๆ แต่การกระจายน้ำให้ถึงประชาชนยังไม่ดีพอ

นี่คือประโยคสำคัญที่นายกฯ พล.อ.ประยุทธ์ พูดในที่ประชุมคณะ กก.น้ำแห่งชาติ (กบช.) เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา

สงสัยอีกไม่นาน ต้องใช้ ม.44 สั่งเด้งข้าราชการอีกหลายคน.

“แม่ลูกจันทร์”

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้